Het beleidsplan ligt er, maar het echte resultaat wordt gehaald met een Sociaal Economische Agenda die de gemeente samen met ondernemers wil opstellen en uitvoeren.

Het Sociaal Economisch Beleid voor 2020-2024 gaat uit van groei door te investeren in het hele raderwerk: van clustervorming tot human capital. Niet van te voren vastgelegd, maar door samen aan de slag te gaan, nodigt wethouder Hans Wijnants uit: “Als overheid spannen wij ons in om het raderwerk dat de economie laat draaien soepel te laten lopen. We bieden echter geen pasklare oplossingen, maar we bieden ondernemers, onderwijs en instellingen onze expertise en organisatiekracht aan. Om samen tot de beste oplossingen te komen en die om te zetten in gerichte activiteiten”. Het beleidsplan is dus nog maar het begin. Om Noordoostpolder sociaal en economisch gezond te houden, gaan gemeente en ondernemers werken met een sociaal economische agenda (SEA).

Voor het opstellen en uitvoeren van de agenda worden er sectortafels ingericht, vergelijkbaar met de manier waarop het opstellen van het beleid is aangepakt. Hierbij kwamen vijf thema’s naar voren die in iedere sector spelen: bereikbaarheid, arbeidsmarkt, huisvesting, samenwerking en gebiedspromotie. Daarnaast zijn er specifieke thema’s per sector. Aan de sectortafels gaan de sectoren in gesprek met betrokken partijen, zoals onderwijs en belangenbehartigers. Maar daar blijft het niet bij. De gesprekken moeten echt leiden tot concrete gezamenlijke activiteiten. Een Regionaal Economisch Overleg (REO) gaat onder andere de samenhang tussen de tafels in de gaten houden.

Het beleidsplan wordt op 16 december in de gemeenteraad besproken. Wanneer de raad instemt krijgt iedere sectortafel werkbudget om bijvoorbeeld te kijken bij voorbeelden in het land, of om een haalbaarheidsonderzoek te doen. De tafels gaan in januari van start. Hun belangrijkste opgave is concrete plannen maken om te zorgen dat mensen uit Noordoostpolder en omgeving een uitdagende baan vinden en houden in Noordoostpolder. Human Capital Agenda van de Regio Zwolle biedt kansen om die plannen ook te voorzien van cofinanciering.

Meedenken of meepraten?
Wilt u zich als ondernemer aanmelden voor een sectortafel? Heeft u een idee dat u besproken wilt hebben? Heeft u een goed plan voor ontwikkeling van uw personeel? Mail naar ondernemen@noordoostpolder.nl

Voor meer informatie: economischeagenda.nl