Ondernemer Centraal december 2018

Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek Noordoostpolder 2018 blijkt dat Noordoostpolder ruim 26.000 banen heeft. Het hoogste aantal ooit gemeten!

Ten opzichte van vorig jaar zijn er ruim 700 banen (2,9%) bijgekomen. De grootste toename doet zich voor voor bij Zakelijke en financiële diensten. Dit zijn echter voornamelijk flexibele arbeidsplaatsen. Noordoostpolder telt bijna 5.000 vestigingen. Het aantal vestigingen is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er is vooral banengroei bij bestaande vestigingen, 1.300 banen.

Heel Flevoland kent overigens een stijging van 3,4% ten opzichte van 2017, ruim 6.000 banen. De grootste stijging sinds 2008. De provincie telt ruim 182.000 banen verdeeld over 39.860 vestigingen. Er zijn 1.460 vestigingen bijgekomen.

(Bron: Vestigingenregister Flevoland)

Banen per sector in Noordoostpolder 2017 2018 saldo %
Landbouw, bosbouw en visserij 2.875 2.903 28 1,0
Winning van delfstoffen 1 1 0 0,0
Industrie 2.649 2.768 119 4,5
Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 8 8 0 0,0
Winning/distributie van water; afval(water)beheer, sanering 34 35 1 2,9
Bouwnijverheid 1.044 1.142 98 9,4
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 4.130 4.164 34 0,8
Vervoer en opslag 761 778 17 2,2
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 718 738 20 2,8
Informatie en communicatie 389 371 -18 -4,6
Financiële instellingen 226 193 -33 -14,6
Verhuur van en handel in onroerend goed 145 153 8 5,5
Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 2.119 1.917 -202 -9,5
Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 3.690 4.646 956 25,9
Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 556 494 -62 -11,2
Onderwijs 1.612 1.654 42 2,6
Gezondheids- en welzijnszorg 3.410 3.124 -286 -8,4
Cultuur, sport en recreatie 428 430 2 0,5
Overige dienstverlening 479 489 10 2,1
Totaal 25.274 26.008 734 2,9

(Bron: Vestigingenregister Flevoland)