Nu al werkt één op vijf mensen in Noordoostpolder in de zorg. Over vijftien jaar zijn dat er één op vier. Dit betekent werkgelegenheid, maar het is ook een punt van zorg. Hoe krijgen we al die banen ingevuld? Dat vraagt om samenwerking.

Als gemeente gaan we niet over de zorg, maar het welzijn van onze inwoners is wel onze zorg. We zitten nu samen met gemeente Urk en patiëntenorganisaties om tafel om een zorgvisie op te stellen. Wat is er nodig om hier goede zorg te ontvangen? Die visie bieden we aan de zorgaanbieders aan. Als die onderling goed samenwerken, kunnen ze met minder personeel toe, terwijl je als patiënt wel heel goed wordt geholpen. Wanneer er goede zorg wordt geboden, is het ook aantrekkelijker om in de zorg te werken.

Om de ziekenhuiszorg te faciliteren en samenwerking te stimuleren, hebben we het Dokter Jansenziekenhuis gekocht. Het effect is dat de partijen die daar ruimte huren de meerwaarde van samenwerken en -wonen zien, nog voor het gezondheidsplein er überhaupt is. Want dat is waar we naartoe willen in de nieuwbouw op de locatie van het Antonius ziekenhuis. Wat zou het mooi zijn als de nachtverpleging van thuiszorg ZONL daar samenwerkt met de huisartsenpost, de ambulancezorg en de spoedpost van het ziekenhuis. Ambulanciers zijn dan ook inzetbaar op de spoedpost. En andersom kunnen verpleegkundigen die toch al onderweg zijn tussentijds opgeroepen worden om elders eerste hulp te verlenen. En dat ook revalidatie De Schakel naar het zorgplein verhuist, waardoor er naast spoedzorg ook bedden zijn voor mensen die niet thuis kunnen zijn, maar te gezond zijn voor een ziekenhuisbed.

Voor de jeugd van nu die een opleiding in de zorg kiest, is hier straks gegarandeerd werk, ook op hbo-niveau en wetenschappelijk niveau. ZONL heeft een zorg- en opleidingscentrum in het Jansenziekenhuis waar de Antonius Zorggroep en nierdialysekliniek Elyse ook gebruik van gaan maken. Wij faciliteren daarin door te zoeken naar startsubsidies. Hoe mooi zou het zijn als ook het mbo- en hbo-onderwijs daar gezamenlijk een praktijkopleiding starten. Er is volop werk en innovatie in de zorg en dat biedt ook andere ondernemers kansen. Wij willen dit graag faciliteren.

Marjan Uitdewilligen
Wethouder