V.l.n.r.: Vincent Corjanus, Arianne de Groene en Kees van der Sar

De OVG en BAN zijn gezonde ondernemersverenigingen met respectievelijk 500 en 300 leden. Fuseren is dus niet uit nood geboren, “maar we hebben zoveel overlap, dat één bedrijvenvereniging een logische stap is.” Dat zeggen Kees van der Sar, Arianne de Groene en Vincent Corjanus namens de adviescommissie over ‘BV Noordoostpolder’.

Bleef het in het verleden bij aftastende gesprekken, de focus is nu duidelijk gericht op eenwording. “We hebben onderling meer overeenkomsten dan verschillen”, licht Van der Sar toe, “als we als één partij naar buiten treden, staan we nog sterker”. Om het proces naar éénwording te begeleiden hebben de OndernemersVereniging Groendorpen (OVG) en Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) een adviescommissie aangesteld. Deze bestaat uit negen gedelegeerden uit beide verenigingen die al een jaar lang vrijwel iedere veertien dagen vergaderen. De commissie heeft inmiddels bij alle geledingen van de BAN en de OVG presentaties gehouden. “De reacties zijn uitsluitend positief”, vertelt Corjanus. “Er zijn een aantal leden van de lokale ondernemersverenigingen die er sterk de voorkeur aan geven om er direct een geheel van te maken. Het heeft echter de voorkeur van de adviescommissie om de lokale verenigingen te behouden. Onze primaire opdracht is de samenwerking zoeken en verbinden”. Het streven is de vereniging BV Noordoostpolder met ingang van volgend jaar van start te laten gaan. Leden gaan automatisch over, BAN-leden als individueel lid en leden van de plaatselijke ondernemersverenigingen – net als nu – via afdracht. “Het doel is uiteindelijk dat iedereen de toegevoegde waarde van het individuele lidmaatschap gaat zien”, zegt De Groene.

De adviescommissie ontwikkelt een ‘voorlopige blauwdruk’ waarmee het bestuur van BV Noordoostpolder aan de slag kan. De commissie stopt echter niet automatisch als het bestuur is gevormd. “We gooien het niet over de schutting”, zegt Van der Sar. “De gedachte is om de adviescommissie nog een tijdje in stand te houden en regelmatig met het bestuur te sparren.” Corjanus vult aan: “Wij willen BV Noordoostpolder neerzetten als een sterke belangenvertegenwoordiger, waar leden kennis kunnen halen en delen en waar andere partijen niet omheen kunnen. Dat is ons ijkpunt voor de eerste twee jaar.” Om te beginnen zal de nieuwe vereniging haar leden opnieuw aan elkaar moeten voorstellen, stelt De Groene. “Zodat het hokjesdenken dat door de tijd gegroeid is, ook weer verdwijnt. We zijn een gebied waarin heel veel ontwikkeld wordt. Als we van al die parels een mooie ketting kunnen rijgen, liggen we nog beter in de markt.” Want dat is een van de doelstellingen van BV Noordoostpolder. “Ondanks dat er aan ons imago veel verbeterd is, willen wij graag als nieuwe club eenduidiger en breder naar buiten treden”, aldus Van der Sar.