Albert Hilvers (links) en Marcel Kuin
Albert Hilvers (links) en Marcel Kuin

Voor het nieuwe Gezondheidsplein aan de Urkerweg in Emmeloord komen allerlei verschillende zorgpartijen bij elkaar. En dat is niet voor niks, weten Marcel Kuin van de Antonius Zorggroep en Albert Hilvers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land: ‘Hier wordt straks totaalzorg geleverd voor de hele Noordoostpolder en Urk. Deze vorm van samenwerking is uniek in Nederland.’

Maar voor het zover is, wordt er achter de schermen keihard gewerkt door de twaalf deelnemers. Naast de Antonius Zorggroep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land, zijn ook zorgverleners als Revalidatie Friesland, de Huisartsenpost van Medrie, het dialysecentrum van Elyse Holding, de Spoedapotheek, GGz Centraal en drie huisartsen bij het project betrokken.
‘Het is een hele organisatie’, erkent Kuin. ‘Want we willen straks in het Gezondheidscentrum écht samenwerken op meerdere gebieden, zoals de spoedpoli, bedden voor dagbehandeling, dialyse en ouderenzorg en revalidatie.’

‘Mooi proces’
En die samenwerking verloopt tot nu toe goed, verzekert Hilvers. ‘Het is een heel mooi proces. Omdat we nu bezig zijn met de bouwtekeningen, moeten we nu ook al heel concreet die samenwerking van straks neerzetten. Waar komt de röntgenafdeling? Waar komen de fysiotherapeuten logisch samen? Op welke plek moeten we onze bedden huisvesten, zodat alle partijen daar gebruik van kunnen maken?’
Ondertussen heeft de cliënt ook een belangrijke stem in het proces in de Cliëntenfederatie en zijn de beide gemeenten er nauw bij betrokken. Is dat niet moeilijk praten met al die verschillende partijen met elk hun eigen belangen? Hilvers: ‘Nee hoor, helemaal niet. Ja, we moeten hiervoor heel veel communiceren met elkaar. Maar ik merk dat er onderling ontzettend veel vertrouwen is.’

Out of the box-denken
Kuin beaamt dat: ‘We hebben de neuzen dezelfde kant op, ik denk dat ook komt doordat we elkaar al kennen. En iedereen is bereid om out of the box te denken, dus niet alleen vanuit de eigen organisatie. Dat vergt een enorme investering qua tijd van iedereen, maar het heeft ook echt effect.’
Hilvers: ‘Het is net een huwelijk. Soms moet je er gewoon hard voor werken, maar we komen er altijd wel uit met elkaar.’
Want wat staat er nu eigenlijk te gebeuren daar rond dat oranje gebouw van het Antonius Ziekenhuis? Kuin: ‘Er komen straks drie nieuwe gebouwen te staan. Eén is bestemd voor het Gezondheidscentrum en één wordt de nieuwe huisvesting voor de bedrijven en organisaties die nu een ruimte huren in het Dr. J.H. Jansencentrum.’
Voor het derde gebouw zijn de plannen nog in de maak.

Eén voordeur
In het Gezondheidscentrum komen straks patiënten en cliënten door één voordeur naar binnen. Dat kan voor de spoedpoli zijn, voor thuiszorg of een bezoek aan de fysiotherapeut of huisarts bijvoorbeeld. Hilvers: ‘Wat we willen, is dat zij na binnenkomst niet eens meer weten bij welke zorgpartner ze zijn geweest. Ze zijn bij het Gezondheidscentrum geweest, dat gevoel willen we uitstralen.’
Iedere zorgaanbieder werkt achter de voordeur natuurlijk wel met hun eigen dossiers, maar daar komt volgens Kuin een soort gezamenlijke schil overheen. ‘En er komt een gezamenlijke app voor patiënten, zodat ze centraal kunnen inloggen er is ook een gezamenlijke website.’

Moderne zorg
Het voordeel van deze integrale samenwerking is dat de zorg die er nu is in de Noordoostpolder en Urk, kan blijven. Kuin: ‘De zorg is duur, maar door samen te werken kunnen we de kosten lager houden en is er daardoor ook veel meer ruimte voor moderne zorg, zoals apps, thuismonitoring en thuisdialyse bijvoorbeeld.’
Hilvers: ‘En hierdoor zijn de geldstromen niet meer bepalend, maar de cliëntstroom. We kunnen veel meer maatwerk leveren en ook stevig inzetten op preventie en positieve gezondheidszorg. Toekomstbestendige zorg, noemen we dat.
Als alles goed gaat, opent Gezondheidscentrum Emmeloord begin 2023 de deuren. Dat was eigenlijk eerder gepland, maar door corona is er een kleine achterstand ontstaan.

gezondheidscentrumemmeloord.nl

Wie werken samen met het Gezondheidscentrum?

 • Antonius Zorggroep
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • B. Braun
 • Revalidatie Friesland
 • Medrie (verantwoordelijk voor de Huisartsenpost)
 • Elyse Holding
 • Ambulancedienst van GGD Flevoland
 • Spoedapotheek Emmeloord
 • GGz Centraal
 • Huisartsenpraktijk Kuiken en de Valk
 • Huisartsenpraktijk Nielen
 • Huisartsenpraktijk Schaafsma