Ondernemer Centraal december 2017

Na een periode van overleven, kan bij Geesinknorba de productiecapaciteit weer worden opgevoerd. “Met dank aan onze veelal lokale leveranciers”, zegt Chief Financial Officer Ruurd de Jong. Zonder hun vertrouwen had het ruim 140 jaar oude bedrijf moeten sluiten.

De Jong beschrijft hoe Geesinknorba, fabrikant van afvalinzamelwagens in Emmeloord, in een neerwaartse spiraal terecht kwam. “Als je verlies maakt, moet je verlies financieren, maar dan kun je je leveranciers niet meer op tijd betalen. Je krijgt geen aanvullend bankkrediet en kunt vervolgens de productie niet afronden, omdat je te weinig materialen hebt. Hoe kun je in zo’n survivalboot nog overleven? Dan komt het op kwaliteit aan.” Na de presentatie in april van dit jaar van de eerste volledig elektrische huisvuilwagen van Geesinknorba, maakte De Jong het college van burgemeester en wethouders deelgenoot van de financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde. „Het college betrok vervolgens de provincie erbij. Geesinknorba is als maakindustrie van belang voor leveranciers en werkgelegenheid in Noordoostpolder en de regio daaromheen. Bij ons werken alleen al 150 mensen uit Noordoostpolder en nog eens 100 van daarbuiten. Als wij omvallen krijg je misschien een domino-effect en heb je het over 300 tot 500 gezinnen die daar de dupe van zijn.”

De Jong ging tevens in een vroeg stadium met leveranciers om tafel. “We hebben veel steun gehad van onze leveranciers. We hebben ze uitgelegd dat we niet binnen de gestelde termijnen konden betalen, maar dat we zonder hun leveranties net zo goed meteen konden stoppen. We zagen wel aankomen dat we overgenomen zouden worden, maar het zou ook een zaak van lange adem worden. Dankzij de flexibiliteit van onze leveranciers en hun bereidwilligheid om mee te denken, konden we die kritische periode van verkoop overleven.” Sinds 12 september maakt de holding officieel deel uit van Firion Investments, een groep die wereldwijd actief is in de afvalbeheerindustrie. Dat biedt toekomstperspectief. Als eerste stap noemt De Jong dan ook het verhogen van de volumes bij omliggende leveranciers. “Met Firion Investments kunnen we na jaren weer gaan werken aan een langetermijnvisie. Daarmee kun je ook de volumegroei waar maken.”

Tot 2020 wordt gedacht aan een forse groei van de productiecapaciteit. “Onze nieuwe aandeelhouder is over de hele wereld actief in het ophalen van huisvuil en ziet mogelijkheden om onze producten te introduceren in gebieden waar wij nog nooit geweest zijn.” De markt voor RCV’s (Refuse Collection Vehicles) is groeiende en er zijn wereldwijd slagen te maken op het gebied van duurzaamheid. “Onze units zijn al volledig elektronisch en voorzien van een goed persmechanisme, waardoor je meer afval in één rit mee kunt nemen. Wij zijn er klaar voor om stappen die door de wetgeving zullen worden afgedwongen, verder in te vullen.” De Jong voorziet tevens een groei in personeel. “Als wij gaan groeien, groeit onze omgeving mee, maar we vissen allemaal in dezelfde vijver. Daarover willen we in gesprek met het onderwijs, zodat we een gestage stroom leerlingen met een leer-en-werktraject aan ons kunnen binden.”