Honderden ondernemers in de Noordoostpolder hebben tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt van de extra steunmaatregelen die de overheid biedt. Er werd tussen maart vorig jaar en 31 januari van dit jaar ruim 443.000 euro aan Tozo uitgekeerd.Het totaalbedrag aan voorschoten van de NOW-regeling was in de Noordoostpolder 7.733.173 euro.

De Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, als het inkomen van een ondernemer tot onder het sociaal minimum daalt door de coronacrisis. Maar het kan ook om een lening voor bedrijfskapitaal gaan, waarmee liquiditeitsproblemen door de coronacrisis kunnen worden opgevangen. In de eerste aanvraagperiode zijn in de Noordoostpolder 544 aanvragen ontvangen voor ondersteuning in levensonderhoud en 27 aanvragen voor bedrijfskrediet. In de tweede periode werden er 124 verlengingen en 27 nieuwe aanvragen voor levensonderhoud gedaan. Ook werden in de tweede periode vijftien
nieuwe bedrijfskredieten aangevraagd.

Totaal 443.000 euro
In de derde aanvraagperiode, die liep tot 31 januari 2021, werden in totaal 180 aanvragen voor levensonderhoud gedaan en twintig aanvragen gedaan voor bedrijfskrediet. In totaal werd tussen 1 maart 2020 en 31 januari 2021 aan ondernemers in de Noordoostpolder een rijksvergoeding uitgekeerd van ruim 443.000 euro. De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021.

NOW-regeling voor 134 bedrijven
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies van ten minste 20 procent. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en daarvoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en een flexibel contract doorbetalen.
In de Noordoostpolder hebben 134 bedrijven gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Twintig bedrijven hebben een tegemoetkoming ontvangen van meer dan 100.000 euro. De overige 114 bedrijven kregen een tegemoetkoming tussen de 1.000 en 100.000 euro. Het totale toegekende voorschot aan polderbedrijven bedroeg 7.733.173 euro. De huidige NOW-regeling loopt tot 1 juli 2021.

Landelijk Coronaloket
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers. Bij dit loket kunnen ondernemers informatie inwinnen over de verschillende regelingen en welke voor hen van toepassing is.
Het loket is te bereiken via: kvk.nl/corona of telefonisch op 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17:00 uur).