Ondernemer Centraal december 2017

Energieke Regio Noordoostpolder-Urk is op 19 oktober officieel van start gegaan. Intentie van dit local-for-local project is bedrijven te helpen te verdienen aan duurzaamheid.

Er valt namelijk veel te verdienen aan energiebesparing, zowel financieel als wat betreft de winst voor het milieu. Maar gebouw eigenaren weten vaak niet waar te beginnen. Reden waarom er in 2013 in Goeree-Overflakkee een pilot Energieke Regio is opgestart. Met succes, want inmiddels zijn er 20 Energieke Regio’s waarin 75 gemeenten, plaatselijke adviseurs en lokale Rabobanken participeren. “De Rabobank heeft landelijk een afspraak met de stichting, maar lokale Rabobanken bepalen zelf of ze deelnemen. Wij zijn wel blij met hun deelname, want waar gemeenten ondernemers enthousiasmeren, zullen de banken hen stimuleren te investeren in duurzame oplossingen”, zegt Sandra Tijink van Energieke Regio Noordoostpolder-Urk. “Naast stimuleren zijn er wettelijke eisen en zullen uitvoeringsdiensten en milieu inspectie hierop gaan handhaven. Dus naast kansen voor ondernemers is het ook belangrijk dat ze er nu wat mee gaan doen.”

Energieke Regio Noordoostpolder-Urk is concreet van start gegaan met informatiebijeenkomsten in de gemeentehuizen van Noordoostpolder en Urk. “Deze hebben inmiddels acht adviesaanvragen opgeleverd en een aantal zitten nog in de pijplijn. Er is in deze fase nog ruimte voor zo’n tien aanvragen, dus wees er snel bij.” De lokale adviseurs adviseren lokale gebouw eigenaren vanuit een onafhankelijke positie over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en verbetering van het binnencomfort. “De ondernemer staat centraal en geeft bij voorbaat aan wat zijn doel is. Moet hij voldoen aan de wet milieubeheer of aan andere eisen of wil hij gewoon werken aan zijn imago op het gebied van duurzaamheid?” Advies wordt in eerste instantie gegeven aan de hand van een 3P-scan (gericht op de aspecten People, Planet, Profit). “Vervolgens bepaalt de ondernemer zelf wat hij ermee gaat doen. Als het advies zonnepanelen is, kan hij overwegen zijn eigen installatiebedrijf opdracht te geven of meerdere offertes aan te vragen. In het laatste geval kan hij Energieke Regio weer vragen die met elkaar te vergelijken.”

Op 12 december staat een derde informatiebijeenkomst gepland bij Energieke Regio, Ecopark 36 in Emmeloord. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via stijink@energiekeregio.nl.