Passend organiseren, context gedreven werken, opgave gericht werken… de gemeentelijke organisatie is voortdurend in ontwikkeling. En maar goed ook, want we leven en werken in een dynamische samenleving en dat vraagt ook beweging van onszelf.

Iedereen kent wel de stereotypen van de gemiddelde ambtenaar. Een rigide houding en handelend volgens vastgestelde regels, beleidsdocumenten, protocollen en systemen die in beton gegoten lijken. En als de overheid niet uit de voeten kan met de geldende regels, dan bedenken de ambtenaren meer nieuwe regels erbij. Het gevolg? Meer afstand tussen bedrijfsleven en gemeente. Burgers die zich afzetten tegen de overheid. Mensen voelen zich niet gehoord als ze zelf een praktische oplossing aandragen.

Zo’n jaar of vijf geleden heeft onze gemeente een andere manier van organiseren en werken ingezet. Het begrip ‘Passend Organiseren’ ligt hieraan ten grondslag. Wanneer we passend organiseren is de situatie (de context) van burgers en bedrijven bepalend voor ons handelen, en niet de regels. Dat klinkt simpel, maar dat is het allerminst. Het vereist een totaal andere manier van doen. Het stelt ons de vraag: wat is de rol van onze gemeente in de samenleving?

U vraagt zich wellicht af, wat heb ik eraan? Nou, heel concreet: de Werkgroep Nieuwe Initiatieven (WNI) beoordeelt snel en integraal nieuwe initiatieven en plannen die niet binnen de bestaande regels passen. Maar ook: via een flitsprocedure heeft u in bepaalde gevallen al binnen vijf werkdagen een omgevingsvergunning, in plaats van zes weken.

Onze organisatie zet goede stappen richting verdergaande transformatie. Dit doen we zoveel mogelijk samen met u als professionals in de praktijk. Al doende ontdekken we of de context of juist het systeem leidend is voor ons handelen. Niet alle regels kunnen overboord en van willekeur mag ook geen sprake zijn, maar als het goed is merkt u in de praktijk de veranderende houding van de gemeente. Een partner in business.

Henk Romkes
Adviseur Economische Zaken
T: 06 – 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl