Ondernemer Centraal maart 2018

Dijksma Koudetechniek bestaat in 2018 veertig jaar. Gestart in een tijd van decentralisatie van opslag van agrarische producten van de coöperatie naar het boerenbedrijf. Gegroeid door tijdig te anticiperen op duurzame ontwikkelingen en regelgeving.

Koudetechniek is een wetenschap, „want”, zo zegt Henk Dijksma „een koeling maken, kan iedereen. Maar goed bewaren is een tweede. Dat vraagt een diepgaande kennis van het product”. Dijksma Koudetechniek heeft alle expertise in eigen huis, van bouwen tot ontwerpen tot aansturen van installaties. Henk Dijksma senior begon in 1978 voor zichzelf in Marknesse en verhuisde zijn installatiebedrijf in 1993 naar de huidige locatie aan de Dukaat in Emmeloord. Zijn zoon kwam in 1992 als vierde medewerker in het bedrijf en nu werken er dertig mensen. „De insteek van het bedrijf is altijd de koeltechniek geweest, maar daarnaast doen we ook de elektrotechniek zelf. Mijn vader besteedde dat eerst uit, maar kwam er al gauw achter dat dat niet handig is.” Om vergelijkbare redenen probeert Dijksma nu vóór de nieuwbouw van een koelhuis al bij het bouwproces betrokken te zijn. „We weten inmiddels hoe een perfecte koelcel eruit moet zien. Door in een vroeg stadium mee te denken over het plaatsen van de koelinstallatie, help je de klant ergernis en geld besparen. Anders moet je achteraf misschien nog weer breken en constructies bouwen.”

Bij de start van het bedrijf kwam de vraag vanuit de fruitteelt, voornamelijk voor het bewaren van appels en peren. Dat heeft zich uitgebreid naar akkerbouwproducten – aardappelen, wortels, uien en bloembollen – en vis. Naast koel- en vriesinstallaties, bouwt Dijksma klimaatinstallaties voor onder meer kantoren, sportcentra, bioscopen, hotels en winkels. „Waar mogelijk in combinatie met koelinstallaties van producten, waarbij je de warmte die daar vrijkomt beschikbaar stelt voor verwarming van de mens. Dat heeft alles te maken met energiezuinigheid en het optimaliseren van installaties.” De focus van het bedrijf ligt op Noordoostpolder, maar Dijksma heeft klanten in heel West-Europa. Met het oog op de buitenlandse markt werd de oppervlakte van het bedrijfspand in 1999 nog eens verdubbeld met 900 vierkante meter. „Dat kwam precies op tijd, want vlak daarop kregen we een eerste opdracht uit Duitsland. Hier in de werkplaats kunnen we een installatie zover voorbereiden dat die in z’n geheel of in delen in containers naar de bestemming kan worden vervoerd.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen slaat op de bedrijfsvoering van Dijksma, maar de ondernemer steekt de vlag niet uit. „Daar waren we al mee bezig, voordat de term überhaupt bestond. Ik zie MVO als een middel, niet als een doel op zich.” Zorg voor de producten waarmee gewerkt wordt en de mensen die ermee werken is vanzelfsprekend. Volgens Europese wetgeving moet het gebruik van chemische koudemiddelen in 2030 gereduceerd zijn tot 21 procent. „Wij hebben tien jaar geleden al besloten om over te stappen naar natuurlijke koudemiddelen. Dat heeft tot gevolg gehad dat we ons veel kennis eigen moesten maken en  monteurs moesten opleiden. Dat heeft een hele cultuurverandering teweeggebracht. Tot vijf jaar geleden bouwden we nagenoeg honderd procent chemisch, maar afgelopen jaar al honderd procent met natuurlijke koudemiddelen.”