Ondernemer Centraal maart 2018

Na vijf jaar CompoWorld is het tijd voor ‘CompoWorld 2.0’. „In deze fase willen we naast innovatie ondersteuning geven in het opschalen”, zegt Ben Drogt, business developer sinds dit jaar.

Vanaf de start van CompoWorld in juni 2012 tot nu zijn er twintig innovatieprojecten uitgevoerd.  „Allemaal door MKB’ers die vaak de kennis van het NLR en Hogeschool Windesheim benut hebben om composietproducten te ontwikkelen. CompoWorld kon ze in deze fase met cofinanciering helpen bij het ontwikkelen van een prototype. Het is vervolgens aan de ondernemer zelf om op te schalen naar productie.” Dat valt in de praktijk nog wel eens tegen. „Je ziet projecten vertragen op dat punt. Er zit onzekerheid bij die ondernemers; waar moet ik in investeren, durf ik er wel een half miljoen in te steken, krijg ik investeerders wel overtuigd. Het gaat dan niet meer om productieseries van vijf tot tien, maar om 5.000 tot 10.000 producten per jaar.”

Tweede fase
Daarom gaat CompoWorld een tweede fase in. „We zijn meegegroeid met de innovatieprojecten en gaan nu via Business Development ondersteuning geven in het opschalen, zodat bedrijven uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Daar hebben we het concept van de Compohub voor ontwikkeld, een ‘shared production facility’.” Het concept brengt kennis en productieapparatuur samen op één locatie. Hier kunnen ondernemers hun eerste productieseries realiseren. De Compohub wordt – „als alles goed gaat” – ondergebracht in een vrijkomende hal van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Marknesse. „Daar zitten al een heleboel faciliteiten in zoals krachtstroom, verwarming, afzuiging en perslucht. We zijn nu met partijen bezig om die ruimte in te richten.” De faciliteit is zowel bedoeld voor starters als bestaande bedrijven die een nieuw product in de markt willen zetten. „Als dat niet past binnen hun huidige machinepark, kunnen ze ook een beroep op ons doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, want daarmee halen we ook weer kennis binnen.”

Informatiedag op 4 april
Business Development richt zich naast de ontwikkeling van nieuwe innovatieprojecten en de Compohub op het interesseren en betrek-ken van eindgebruikers en opdrachtgevers bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen in de composiettechnologie. „Op 4 april houden we een dag waarop we die bedrijven uitnodigen bij onder meer het NLR en VABO Composites om ze te laten zien wat er zoal mogelijk is met composiet.”

Composietexposure
Als derde pijler wordt er gezocht naar concrete projecten waarmee de zichtbaarheid van gemeente Noordoostpolder als ‘composietcentrum’ kan worden vergroot. „Er liggen 
bijvoorbeeld nogal wat bruggen in de gemeente die aan renovatie of vervanging toe zijn. Als je die met composiet zou kunnen versterken en zo mogelijk verbreden, verleng je niet alleen de levensduur, maar heb je ook een mooie composietexposure.”