‘Naar bevind van zaken handelen’

Hans Wijnants, wethouder economische zaken

De coronacrisis heeft de thema’s voor groei voor de zes belangrijkste sectoren in Noordoostpolder in een ander daglicht geplaatst. “Dat betekent een extra uitdaging”, zegt wethouder Hans Wijnants. “In dat kader is het ook mooi dat de sociaal economische agenda een dynamische agenda is. Die is niet in beton gegoten.” De gemeente wil ondernemers vanuit haar rol waar mogelijk ondersteunen. “Een ondernemer moet zorgen dat zijn business overeind blijft en anticiperen op de tijd na corona.” De situatie vraagt daarom om prioritering van het thema positionering van ons gebied, maar wat de gemeente betreft ook van het thema arbeidsmarkt. “Wij streven naar behoud van werkgelegenheid. Dat er perspectief is voor mensen die wat moeilijker aan het werk kunnen komen en voor jongeren die straks hun school afronden. Dat zijn zaken die gauw de neiging hebben op de achtergrond te raken. Daarom is het goed dat organisaties, als BV Noordoostpolder en Innovatiecluster Noordoostpolder, in gezamenlijkheid zaken agenderen.”

Kees van der Sar van BV Noordoostpolder

‘Regelingen steken goed in elkaar’

Kees van der Sar, voorzitter BV Noordoostpolder

BV Noordoostpolder heeft meteen na het uitbreken van de coronacrisis geïnventariseerd welke tegemoetkomingsregelingen er voor ondernemers zijn. “Die hebben we in één informatiepakket via de nieuwsbrief naar al onze leden gestuurd”, vertelt voorzitter Kees van der Sar, “en we hebben er bij gezegd: ‘Als je problemen hebt bij de aanvraag of heb je andere vragen, neem dan contact met ons op. Dan gaan wij je koppelen aan een deskundige’. Maar daar hebben we relatief weinig reactie op gehad.” Besturen van bedrijfsverenigingen uit de andere vijf gemeenten van Flevoland hadden dezelfde ervaring. “In eerste instantie twijfelden we of we het wel goed hadden aangepakt, maar daar ligt het dus niet aan. Het betekent dat de regelingen goed in elkaar zitten en vrij makkelijk zijn toe te passen.” Het bestuur onderzoekt nu hoe de leden te adviseren en ondersteunen bij hun investeringen na de crisis.

Marien-Verhage van LTO

‘We moeten het met elkaar oplossen’

Marien Verhage, voorzitter LTO Noordoostpolder

“Ondernemers stonden aan het begin van de coronacrisis in de startblokken voor het nieuwe groeiseizoen. Dan richt je daar je pijlen op”, zegt Marien Verhage, voorzitter van LTO Noord, afdeling Noordoostpolder over tot nu toe weinig zorgelijke geluiden vanuit de achterban. “Wij hebben als bestuur laten weten dat we er voor de leden zijn en dat we het met elkaar moeten oplossen. Landelijk worden er waar nodig regelingen op de kant getrokken.” Veel aandacht gaat uit naar arbeid. “We zagen direct dat Oost-Europese arbeiders naar huis gingen, maar dat is inmiddels voor een groot deel hersteld. Oplossingen komen er ondermeer via de evenementenbranche die zijn personeel op een andere manier moet onderbrengen. We hebben wat dat betreft goede hoop om straks de zomer in te gaan met voldoende arbeiders voor de oogst. Maar het is afwachten wat voor verkoopmarkt we daarna tegenkomen. Sommige producten telen we voor de wereldmarkt en dan zijn we afhankelijk van stabiele omstandigheden voor afzet en logistiek.”

Auke Sjoerd Tolsma

‘Procesverbetering gaat continu door’

Auke Sjoerd Tolsma, voorzitter innovatiecluster Noordoostpolder

Het Innovatiecluster Noordoostpolder, het cluster van bedrijven in de maakindustrie ligt niet stil, zegt voorzitter Auke Sjoerd Tolsma. “Wij hebben ons vorig jaar september gepresenteerd en dan moet er nog veel ontstaan. Vlak voor de coronacrisis is er een programmamanager begonnen voor twee dagen in de week. Onze meetings en trainingen vinden online plaats. Alleen de jeugd in onze bedrijven ontvangen kan nu niet, maar dat zijn we wel aan het voorbereiden.” De bedrijven an sich hebben wel een zorg naar de toekomst. “De meeste konden een week of zes vooruit zonder problemen, maar we constateren nu wel een lagere orderintake. We blijven echter continu onze processen verbeteren en dat gaat voor de toekomst veel voordelen opleveren. Dit kan zijn door automatisering van herhalende werkzaamheden of door verbeterde calculatiestructuren waardoor we sneller kunnen reageren op vragen en bewegingen van de markt.”