Een werknemer die geen startkwalificatie heeft en voor wie een BBL-opleiding nog niet haalbaar is, kan met Praktijkleren een Praktijkverklaring behalen. “Het is voor hen een blijk van waardering, waarmee ze kunnen aantonen wat ze kunnen”, zegt Anneke Oosterhuis, van ROC Friese Poort.

Het project Praktijkleren Flevoland wordt uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). Gemeente Noordoostpolder is projectpartner. Voor Noordoostpolder is ROC Friese Poort de aangewezen praktijkopleider. De leerweg biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Voor kandidaten voor de pilot hebben we contact met de WerkCorporatie en we boren ons eigen netwerk aan. Maar tot onze doelgroep behoren ook mensen die al in dienst zijn van bedrijven, maar geen startkwalificatie hebben. Dat kan iemand zijn die heel gemotiveerd is, maar voor wie een BBL-opleiding te moeilijk is omdat hij de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst.” Erkende leerbedrijven of bedrijven die dat willen worden, kunnen participeren in de pilot. Coronamaatregelen hebben de pilot niet op slot gezet. “Het is geen ingewikkeld langdurig traject. Zeker als werkgevers zeggen: ‘Wij hebben een kandidaat en we kunnen hem zelf begeleiden’, dan kunnen we meteen met elkaar om tafel om de Praktijkleerroute uit te zetten.”

Voor meer informatie en aanmelden: tab_emmeloord@rocfriesepoort.nl