[de jeugd, zelfst.naamwoord (m/v). Uitspraak: [jøxt] 1) tijd dat je jong bent. 2) jonge mensen. Synoniemen: jongelui, jongeren]

In de Noordoostpolder is er een goede en prettige samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente. Als wethouder Economische Zaken én Onderwijs zie ik de mooie verbindingen die er al zijn, maar ook nog tot stand komen. En dat is belangrijk, want de jeugd heeft de toekomst.
Zoals afgelopen november, op het evenement Techniek Tastbaar op het Aeres College. Al voor de derde keer georganiseerd door het onderwijs én het bedrijfsleven in Noordelijk Flevoland. Of het evenement dat nog op de planning staat; de week van de technologie in het voorjaar van 2024.
Dit soort evenementen is enorm belangrijk om leerlingen te boeien en te binden aan onze regio. Want zij zijn onze toekomstige werknemers en ondernemers voor een prachtig en veelzijdig bedrijfsleven in de Noordoostpolder.
Dat onderwijs en ondernemers goed verbinden, is kenmerkend voor de Noordoostpolder. Samenwerken zit in ons polderdna. Niet alleen de evenementen voor onze jongeren zijn daar een mooi voorbeeld, maar ook de halfjaarlijkse sectortafels. Daarin zitten de gemeente, ondernemers, werkgevers en onderwijs per sector samen om tafel over de arbeidsmarkt in de Noordoostpolder.
Alle partijen steken tijd en energie in dit soort bijeenkomsten. We ontmoeten elkaar, leren van elkaar en halen het beste in elkaar en de regio naar boven. Samen hebben we één groot belang: een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zoals gezegd, de huidige scholieren zijn onze werknemers en ondernemers van de toekomst. Dat kan gewoonweg niet zonder een goede samenwerking.
Tijdens de Dag van de Ondernemer op 17 november heb ik een paar van onze jonge polderondernemers in het zonnetje gezet. Opgegroeid in de Noordoostpolder, opgeleid in de Noordoostpolder en nu ondernemer in de Noordoostpolder. Vaak begonnen bij bedrijven waar ze het vak hebben geleerd en daarna de sprong in het diepe van een eigen onderneming. Ik vind het fantastisch om te zien dat deze jongeren hun plekje hier hebben gevonden.
Natuurlijk zijn er altijd nog stappen te zetten met elkaar. Er ligt bijvoorbeeld een prachtige uitdaging vóór ons als het gaat om de vormgeving van de VO-Campus en ook de ontwikkeling van het MITC in Marknesse biedt volop kansen. Kansen die we met elkaar willen, moeten en gaan verzilveren.
Laten we elkaar vooral op deze manier blijven vasthouden, samenwerken en versterken. Voor onze jongeren; onze toekomstige werknemers en ondernemers.

Linda Verduin
Wethouder gemeente Noordoostpolder