Samen met het onderwijs en ondernemers hebben we in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw sociaal economisch beleid. Of eigenlijk een sociaal economische agenda (SEA), want hieruit spreekt meer dynamiek. Beleid is van de gemeente, maar een agenda heeft iedereen.

We doen het dit keer anders en hebben bewust gekozen voor een aanpak per sector. Dat biedt meer maatwerk en ruimte dan een generieke aanpak. Zeven sectoren hebben we uitgedaagd om met ons mee te denken: logistiek, dienstverlening & ICT, zorg & welzijn, maakindustrie, agro & food, recreatie & toerisme en onderzoek & innovatie. Wat speelt er nú en wat is er belangrijk voor de komende jaren? En dat gaat verder dan de huidige collegeperiode. Uit die gesprekken blijkt dat de problematiek rondom de arbeidsmarkt in de ene sector anders is dan in de andere, maar bij elke sector zien we krapte. Zo ontstaan er een paar rode draden, waar we op moeten acteren. Denk aan de bereikbaarheid, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en huisvesting van werknemers en studenten.

Belangrijk is ook het imago dat we met elkaar uitdragen en dat vraagt om een andere kijk op ons gebied. ‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt’, is een Cruyffiaanse kreet, maar het zegt alles. Een toerist gaat naar het Waterloopbos, naar de dijk en ziet de connectie tussen het water en de polder. Maar als je hier woont of werkt, heb je niet door hoe uniek het hier is. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. We hebben onvoldoende in de gaten wat we allemaal hebben aan unieke en innovatieve bedrijven. Als we het doorhebben, zien we ook waar die bedrijven elkaar kunnen versterken.

Partijen moeten elkaar vinden, om elkaar te kunnen versterken. Mooi voorbeelden zijn de clusters, zoals de glastuinbouwsector, de maakindustrie, het Agrofoodcluster en een hightech-cluster met het NLR. Clusters met pionierskracht. Want pionieren zit in ons DNA en die eigenschap mogen we laten zien. Onze taak als gemeente is een beetje de regie nemen. Samen met de ondernemersverenigingen BAN en OVG zorgen dat partijen elkaar ook daadwerkelijk vinden, de agenda’s trekken en concrete afspraken maken. We willen faciliteren, een loket zijn waar de verschillende sectoren met hun vragen terecht kunnen.

Hans Wijnants
Wethouder