Ondernemer Centraal december 2018

“Als het ergens gaat lukken, dan is het hier!” Dat zegt Rein van de Wal, projectleider Plant en Business, over de actualisering van akkerbouwopleidingen. “Alles wat erin moet zitten, zit rondom Emmeloord aan bedrijvigheid.”

Veertien bedrijven, aangesloten bij het Agrofoodcluster, hebben overeenkomsten getekend met de Aeresgroep om expertise en faciliteiten te delen voor vernieuwing van de mbo-akkerbouwopleidingen niveau 3 en 4. Die afzonderlijke overeenkomsten waren een voorwaarde om een RIF-subsidie te ontvangen. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een regeling van het ministerie van OCW bedoeld om het beroepsonderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Van de Wal is vanuit Aeres aangesteld als projectleider en heeft zijn werkplek bij het Agrofoodcluster. “Een van de pijlers van het Agrofoodcluster is kennisdelen. Als project is het heel fijn dat we aan kunnen sluiten op de infrastructuur die het Agrofoodcluster al heeft met bedrijven. Daar zit heel veel breedte in.”

De actielijn ‘kiezen voor de sector Plant & Business’ is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid en attractiviteit van de sector. Aeres en de bij het project aangesloten bedrijven trekken hierin samen op en dat begint al bij de basisscholen. De actielijn ‘leren in de sector Plant & Business’ gaat over de inhoud van het onderwijs. “De huidige opleiding richt zich voornamelijk op bedrijfsopvolgers van de primaire akkerbouwbedrijven. Maar hier in de omgeving zitten ook bedrijven die verderop zitten in die productiekolom, zoals handelshuizen, transportbedrijven en zaadveredelaars. De praktijk vraagt dus om een bredere opleiding met meerdere uitstroomrichtingen.” Leerlingen worden eerst breed opgeleid en kiezen het derde jaar een specialisatie. De bedrijven hebben ervoor getekend ieder honderd mensuren per jaar in te zetten voor begeleiding van studenten, naast de inzet van materialen zoals een akker of een machine. “We willen vooral uit dat schoolgebouw de praktijk in. Als bedrijven mee kunnen praten over de inhoud en het verbeteren en bijstellen van de opleiding, kunnen wij veel gerichter opleiden. Als studenten vervolgens in die bedrijven komen en zien wat daar gebeurt, kiezen zij bewuster een uitstroomrichting. De bedrijven op hun beurt kunnen al hun toekomstige medewerkers selecteren.”

Aeres MBO krijgt straks vijf uitstroomrichtingen die relevant zijn voor de sector. “Doordat er in den lande steeds minder akkerbouwopleidingen zijn, krijgt Emmeloord een steeds grotere functie voor een steeds groter gebied”, aldus Van de Wal.

Bedrijvenpartners Aeres MBO Plant en Business:

AB Vakwerk – Agrico – Agrofoodcluster – Den Hartigh – D.T. Dijkstra – HLB – Flevolof – NAK – Ten Brinke Gewasbescherming – Tolsma Grisnich – Topfresh – Verbruggen Palletizing – Van Hees Machinery – Waterman Onions