Voor het eerst zijn het aantal banen in Noordoostpolder uitgestegen boven de 25.000. Ondernemend Noordoostpolder groeit met 50 naar bijna 5.000 vestigingen.

Uit het werkgelegenheidsonderzoek 2017 van provincie Flevoland blijkt een flinke toename van het aantal banen in Noordoostpolder: in absolute aantallen 741, in procenten ruim 3%. In Flevoland is de totale ontwikkeling in 2017 een groei van 1,3% ten opzichte van 2016.

In Noordoostpolder is er vooral een forse toename in fulltime banen; per saldo 732 extra ten opzichte van per saldo 9 extra parttime banen. Qua sectoren zit de grootste groei in de ‘Zakelijke dienstverlening’. De bijna 500 banen zijn echter vooral te danken aan de flexibele banen bij uitzendbureau’s. Afname zit in de sectoren ‘Vervoer en Industrie’ en de sector ‘ICT’ is nagenoeg gelijk gebleven. Alle overige sectoren laten een groei zien.

Er hebben echter ook een aantal opvallende administratieve correcties plaatsgevonden. Hierdoor zijn er hoge plussen bij ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ en ‘Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s’. Aan de andere kant zien we grote minnen bij ‘Vervoer en Opslag’ en ‘Industrie’. Reden hiervoor is dat een bedrijf veranderd is van branche. Dit kan een administratieve aanpassing zijn, maar ook een feitelijke verandering van de bedrijfsactiviteiten.

Fulltime en parttime banen per bedrijfstak 2016 2017 groei groei %
Landbouw, bosbouw en visserij 2837 2875 38 1,3%
Winning van delfstoffen 1 1 0 0,0%
Industrie 2749 2646 -103 -3,7%
Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 11 8 -3 -27,3%
Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 33 34 1 3,0%
Bouwnijverheid 991 1043 52 5,2%
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 3932 4131 199 5,1%
Vervoer en opslag 904 763 -141 -15,6%
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 639 718 79 12,4%
Informatie en communicatie 397 389 -8 -2,0%
Financiële instellingen 280 226 -54 -19,3%
Verhuur van en handel in onroerend goed 121 143 22 18,2%
Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 2125 2112 -13 -0,6%
Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 3117 3648 531 17,0%
Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 536 556 20 3,7%
Onderwijs 1582 1612 30 1,9%
Gezondheids- en welzijnszorg 3351 3406 55 1,6%
Cultuur, sport en recreatie 412 427 15 3,6%
Overige dienstverlening 457 478 21 4,6%
Totaal 24.475 25.216 741 3,0%
(Bron: Vestigingenregister Flevoland)