Ondernemer Centraal september 2017

Zonneweides met zonnepanelen zijn niet langer voorbehouden aan Zuid-Europa. Op de kavel in de hoek van de Kuinderweg en Muntweg bij Emmeloord wordt de grootste van Flevoland aangelegd.

Herbo GroenLeven uit Heerenveen plaatst op de hoekkavel van 14 hectare in totaal 43.515 zonnepanelen, met een vermogen van 12,4 megawatt. De stroomproductie van het park is goed voor zo’n 3.450 huishoudens. De aanleg is in juli gestart en uiterlijk januari volgend jaar moet het park operationeel zijn.

In eerste instantie zouden de zonnepanelen op de daken van de bedrijfshallen van Koopman International worden geplaatst, maar dit bleek technisch niet te realiseren. De gronden die de gemeente al in bezit heeft voor toekomstige bedrijven boden de oplossing. De partijen hebben een huurovereenkomst voor 16 jaar gesloten, met een optie tot verlenging.

De gemeente is om meerdere redenen ingenomen met de realisatie van de zonneweide. Wethouder Wiemer Haagsma zegt hierover: “Zo geven we op een prachtige manier invulling aan grond die nog niet in gebruik is als bedrijventerrein. Het past bij onze duurzame ambitie en bij de opdracht van de gemeenteraad om te kijken naar de mogelijkheden voor een gemeentelijke zonneweide”.