Ondernemer Centraal juni 2019

Om te integreren zijn twee dingen heel belangrijk: werk hebben en de taal spreken. Een stageplek waarin beide samenkomen is dan heel welkom.

Voor statushouders zijn we op zoek naar bedrijven die hen een taalstageplek willen bieden. De primaire doelen zijn het oefenen van de Nederlandse taal en ervaren hoe het is om een werknemer te zijn in Nederland. Bedrijven die hieraan mee willen werken geven hun de mogelijkheid om één-op-één mee te lopen met een werknemer. Dit voor drie dagdelen tot 1 à 2 dagen per week voor een periode van twee maanden.

Een taalstage is als een werkervaringsplek, dus zonder loon, maar met behoud van uitkering. De stage is een aanvulling op de taallessen die de statushouder volgt op ROC Friese Poort. De stage-uren worden afgestemd op de tijden van de inburgeringslessen en de gezinsomstandigheden van de stagiair. Belangrijk is dat hij of zij zoveel mogelijk samenwerkt met Nederlandssprekende collega’s en dat de stage past bij zijn of haar werkervaring en/of affiniteit. Van de taalstagiairs mag u verwachten dat zij bekend zijn met de arbeidsmentaliteit en gebruiken. Wij maken met hen afspraken over op tijd komen, het dragen van bij het werk passende kleding, telefoongebruik, Nederlands spreken en het zelf meenemen van eten en drinken.
Ondernemers die een stageplek aanbieden of eerst meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Lia Broeders, klantmanager participatie.

Tel.: 06 13325181
E-mail: l.broeders@noordoostpolder.nl