Bij ondernemen denk ik aan netwerken in de breedste zin van het woord. Want of het nu gaat om contact tussen mensen of juist om wegen, ondergrondse leidingen en afval scheiden, het draait allemaal om verbinden.

Bewegingen beginnen vanuit de haarvaten van de samenleving. Vanuit inwoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan openbaar vervoer. Er lag een oproep van ouders om ’s morgens een extra bus op lijn 141 langs Ens te laten rijden. Via het 10-dorpenoverleg lag er een lijntje met de gemeente en vervolgens weer met de provincie, die over het openbaar vervoer gaat. Inmiddels rijdt de extra bus. Zo brengen we met elkaar iets tot stand door te verbinden.

Wat het OV betreft, durven wij te dromen over nieuwe duurzame vormen van vervoer? Stel dat wij het geld van de onrendabele C-lijnen (de lijnen waar weinig mensen gebruik van maken) kunnen krijgen en zelf met een alternatief komen. Ik zie voor me dat er in 2030 nieuwe vormen van vervoer in Noordoostpolder zijn. Niet alleen voor personen, maar ook voor bezorgdiensten zoals pakketjes en boodschappen. Het hoeft niet eens zelfrijdend te zijn, maar wel innovatief, weer- en windbestendig en duurzaam. En laten we daarbij vooral ook gebruik maken van ons mooie fietspadennetwerk. Daarvoor kijken we ook naar nieuwe verbindingen. Heel concreet, de fietspaden rond Kraggenburg zijn nu nog gescheiden door de Zwolse vaart. Er zijn plannen om een pont te realiseren om die verbinding wel te maken.

Over netwerken gesproken, we moeten van het gas af. Tijdens het symposium over waterstof, dat hier op initiatief van de Pioniers van de Toekomst onlangs werd gehouden, kwam ons gasleidingennetwerk ter sprake. Dat is wellicht geschikt om van gas over te gaan op waterstof, omdat we een kwalitatief goed leidingennetwerk hebben. Wij kijken samen met het Netwerk Energieneutraal naar de wensen en de mogelijkheden in Noordoostpolder.

Als er ondernemers zijn die constructief over bovenstaande mee willen denken, dan hoor ik dat graag. En dan heb ik het nog niet eens gehad over afval scheiden. Ook hier maken we mooie stappen in het verbinden van afvalstromen. Een mooi onderwerp voor een volgende column.

Anjo Simonse
Wethouder