Woningen en kleine bedrijfsgebouwen krijgen geen gasaansluiting meer. Wie nieuw bouwt, moet dus omzien naar een alternatief.

Per 1 juli 2018 is de Gaswet gewijzigd, waarmee de gasaansluitplicht voor nieuwbouw  door kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur) vervalt. Dit met het oog op het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en de energietransitie. Voor alle nieuwe panden waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 geldt dus ook dat deze gasloos moeten worden gebouwd. Ondernemers die bezig zijn met het ontwerpen van een bedrijfspand, doen er goed aan dit meteen in de besprekingen met het bouwbedrijf mee te nemen. Veel bouwbedrijven hebben oplossingen paraat.

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal nodigt ondernemers uit om mee te denken over het energieneutraal maken van Noordoostpolder. Voor meer informatie en aanmelding: www.netwerknop.nl.