Er is weer een beer op de weg voor de economie: vergaande vergrijzing. Volgens het IMF zwakt de vergrijzing de economische groei af. Door het lage geboortecijfer loopt de beroepsbevolking in Westerse landen al jaren terug. In 2020 zal in Nederland één op de vijf inwoners 65+ zijn, we vallen dan binnen de categorie ‘zwaar vergrijsde landen’.

Vergrijzing is zeker een belangrijk thema voor de economie. Dat moeten we niet onderschatten. Ook op lokaal niveau moeten er strategische besluiten genomen worden om te anticiperen op teruglopende bevolkingsgroei. Werknemers blijven langer werken. Deze mensen zijn zeker geen ballast, straks zijn ze hard nodig om het bedrijfsleven draaiende te houden.

Vergrijzing biedt kansen! Ik moest daar aan denken toen ik op een zomerse zaterdag in Nunspeet was. Wij stuitten daar op het Shantykorenfestival, met diverse podia en een batterij koren die uit volle borst en met veel passie zeemansliederen zongen. 90% van het publiek voldeed aan de definitie ‘zwaar vergrijsd’. Maar bedenk, deze doelgroep heeft over het algemeen veel te besteden, de kinderen zijn het huis uit en de hypotheek is afgelost. Bovendien hebben ze volop tijd om het geld te besteden.

Worden ouderen vooral gezien als afnemers van protheses en rollators? Daar doen we de huidige generatie gezonde 65-plussers echt te kort mee. Tegenwoordig gaan de fitte senioren erop uit met hun nieuwgekochte MPV of elektrische fiets. Het huis is van alle gemakken voorzien en ook het internet kent geen geheimen meer voor de oudere.

Er zijn kansen genoeg om aan te boren binnen de ‘silver market’. Ik denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van technische snufjes, maar ook aan kansen op recreatief gebied. Met zo’n elektrische fiets hoeven onze lange rechte polderwegen helemaal geen belemmering meer te vormen voor deze doelgroep! Een bezoek aan een leuke galerie, even uitpuffen in de theetuin en daarna de tassen vullen met gezonde producten van de streekboeren. Wie ziet ook kansen en denkt mee?

 

Henk-nieuwsbrief-blauw

Henk Romkes
Adviseur economische zaken
T: 06 – 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl