Het stadshart van Emmeloord is in goede conditie, maar kan wel een stevige impuls gebruiken. Daaraan is het afgelopen jaar hard gewerkt met het Open Plan Proces voor ons stadshart. Projectontwikkelaars, scholieren, ondernemers, ‘gewone’ inwoners met een leuk idee: iedereen kon het afgelopen jaar zijn of haar zegje doen. En veel, heel veel mensen hebben die kans aangegrepen om hun voorkeuren uit te spreken.

Uit al die wensen en inzichten hebben we drie scenario’s voor het stadshart opgebouwd. Een meerderheid heeft uiteindelijk gekozen voor scenario 3 als beste plan voor het stadshart: een compact centrum met op De Deel vooral een gezellige ruimte, met bijvoorbeeld horeca en terrasjes. Een plan dat kan rekenen op draagvlak in de samenleving! Het scenario Compact Centrum moet nu worden uitgewerkt. Dat gebeurt met een Programma Hart voor Emmeloord. Dat programma kent drie stappen: kaders vaststellen, uitwerken en besluiten nemen. Vanzelfsprekend doen we dat als gemeente weer niet alleen. Daarbij hebben we u, als ondernemer in het centrumgebied, hard nodig. Vanuit een constructieve samenwerking in de geest van het Open Plan Proces kunnen we met elkaar mooie resultaten neerzetten.

Binnenkort gaan we daarom samen met de ondernemers in het centrum aan de slag om verder uit te werken hoe een compact, gezellig centrum eruit ziet. Daarvoor organiseren we een zogeheten werkatelier, waarin we ons samen buigen over de beste manieren om een compact en gezellig centrum vorm te geven. Overigens, zijn de eerste positieve veranderingen in het centrumgebied al dit jaar zichtbaar. En de komende jaren blijven we samen actief om ons stadshart een plezierige en bruisende plek te laten zijn. Daarmee houden we ons stadshart niet alleen aantrekkelijk voor onze ondernemers en inwoners. Ook bezoekers van buiten de Noordoostpolder kunnen hier prima (fun)shoppen en er met elkaar een gezellige dag beleven!

2015-henk-suelmann-binnen
Henk Suelmann
Wethouder Wonen en Stads- en dorpsvernieuwing