De gemeenteraad heeft in december 2019 het nieuwe sociaal economische beleid vastgesteld. Samen met ondernemers, het onderwijs en andere stakeholders werken we aan economische groei volgens het model ‘Raderen voor groei’. De uitdagingen die ondernemers in Noordoostpolder zien, zijn direct te verbinden aan de raderen voor groei: samenwerking, een gezonde arbeidsmarkt, bereikbaarheid, huisvesting en positionering. Voor de zes belangrijkste sectoren in Noordoostpolder zijn uitdagingen geïnventariseerd. De komende jaren gaan de stakeholders via sectortafels aan de slag met de uitdagingen op de economische agenda. Via deze website houden we u op de hoogte van de activiteiten van de sectortafels.

Sector Agro en Food
De leden van de sectortafel Agro en Food zijn bekend. Aanjager is Cor van Veldhuijsen, programmamanager van het Agrofoodcluster. De eerste bijeenkomst vindt in maart 2020 plaats. Op het programma staan diverse uitdagingen, denk aan de energietransitie in de agrarische sector en bodemkwaliteit.

Sector Maakindustrie
De maakbedrijven in de metaal- en staalsector hebben een vliegende start gemaakt door de oprichting van het Innovatiecluster Noordoostpolder. Deze sectortafel gaat breder dan alleen metaal- en staalbedrijven. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet ten aanzien van de bezetting van de sectortafel. De eerste bijeenkomst wordt in april gehouden.

Sector Toerisme en Recreatie
De sectortafel Toerisme en Recreatie is samengesteld en de eerste bijeenkomst is gepland in maart. De tafel heeft een volle agenda, denk aan optimalisatie van het ietsknooppuntennetwerk en het verhaal van Flevoland. Vanuit de opgaven en activiteiten van economischeagenda.nl zal een prioritering aangebracht worden, zodat de tafel met concrete opgaven aan de slag kan.

Sector Logistiek
Tijdens de expertarena zijn de ondernemers in de logistieke sector door Koopman International uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het distributiecentrum in Emmeloord. Een mooie start van de sectortafel. In deze sector spelen opgaven als: collectieve vormen van vervoer, knelpunten in de infrastructuur, lobby Lelylijn en lobby verbreding N50.

Sector Zorg en Welzijn
De sectortafel Zorg en Welzijn gaat onder andere aan de slag met een vervolg op de opleidingsarrangementen in de zorg. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en ROC Friese Poort werken samen bij het opleiden van ongeveer 100 inwoners (35 fte) tot Welzijnassistent. Aan de opleiding is een baangarantie gekoppeld voor drie jaar. Daarnaast willen we in Noordoostpolder aansluiten op de Regionale aanpak tekorten in de zorg.

Sector Onderzoek en Innovatie
De sectortafel Onderzoek en Innovatie staat in de steigers. Er is nog geen datum gepland voor een bijeenkomst. De onderwerpen die in op de agenda staan zijn onder meer: Roadmap drones in de landbouw en het behouden en aantrekken van technische HBO- en WO-studenten in de regio.

Bent u benieuwd naar de opgaven van de sectortafels? Bekijk dan de dynamische agenda per sector op economischeagenda.nl.

Wilt u meedenken, ideeën aandragen of opgaven agenderen, stuur dan een e-mail naar ondernemen@noordoostpolder.nl.