Jellard en Antijn Koers
Jellard en Antijn Koers

“Als je een organisatie wilt die op rolletjes loopt en niet op blokjes staat, investeer je in de eerste plaats in mensen.” Dat is de visie van Jellard Koers, directeur van Suplacon in Emmeloord. Met name de Human Capital Agenda en daarnaast het innovatieve platform Plaatwerk365.nl hebben Suplacon de Flevopenning Toponderneming 2020 opgeleverd. 

“Suplacon was pionier, groots in techniek”, zeggen Jellard Koers en zijn zoon en beoogd opvolger Antijn, over het 43 jaar geleden door Bert Suthoff gestarte plaatwerk- en constructiebedrijf, “dat dna zit nog steeds ons in bedrijf”. Suthoff zette al snel in op automatisering en toen Koers het bedrijf overnam, zette hij die trend door. “Naast de omarming van enterprise resource planning – één bedrijfsbrede softwareoplossing -, specialiseerden we ons in producten maken op klantspecificatie in kleine series. Dat heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een professionele vaardigheid waarop we ons management hebben afgestemd.” Koers benoemt in dat kader de ‘talent pool’. “We hebben een aantal jonge HBO’ers, waaronder Antijn, onder dat label samengebracht. Zij hebben allemaal hun eigen positie als onder meer productieleider, hoofd ict en hoofd supply chain. Maar daar overheen brengen we vanuit het senior management gesprekken op gang die hen breder vormen. Zo bouwen we samen een basis voor een vloeiende overgang tussen ondernemerschap en inspirerend leiderschap.”

Persoonlijke opleiding
Investeren in mensen begint al op de productievloer. Antijn: “Als metaalbewerker is het uiteraard belangrijk om harde competenties binnen de organisatie te halen, dus mensen met een achtergrond in de metaal en techniek. Maar eigenlijk kijken wij veel meer naar sociale vaardigheden. Wat drijft de persoon, staat hij open voor een technische opleiding en heeft hij een klik in de groep. De meeste mensen die hier in de productie werken, hebben bij binnenkomst geen technische achtergrond. Maar wij laten ze een persoonlijk opleidingsplan volgen.” Zijn vader vult aan: “Wij creëren naar de medewerkers toe een sfeer, die hun motiveert meer te leren dan ze voor het werk nodig hebben. Omdat we erin geloven dat als je meer weet, ook meer ideeën hebt, meer kansen ziet en beter met een veranderende maatschappij omgaat”. Koers geeft als voorbeeld ‘Dyna-Cell’. “Het klassieke beeld is dat mensen automatisering een bedreiging vinden voor hun werk. Maar hier was dat net andersom. Mensen van de kantafdeling zagen dat er iets nieuws was met een kleine robot en een uitvoering die ons paste en vroegen ons die aan te schaffen. Zij hebben vervolgens een opleiding gedaan en de robot geprogrammeerd en aan het werk gezet. Daarnaast gaan zij met hun klassieke werk verder. Dyna-Cell heeft hun werk niet afgepakt, maar hun werkscope juist gemoderniseerd en uitgebreid.”

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 35 jaar. “Dat komt mede, omdat we een goede band hebben met de scholen in de regio”, zegt Antijn, “Veel stagiairs die hier binnenkomen, blijven hier ook. Onze ict-afdeling bijvoorbeeld is voortgekomen uit een stagepositie”. Naast de sterke digitaliseringsagenda, heeft de veelzijdigheid aan eindmarkten waar Suplacon voor produceert, een grote aantrekkingskracht op met name jonge werknemers. “Dat is het mooie van toeleverancier zijn. Zo maken we onder meer onderdelen voor vanouds de agrofoodsector – melkrobots en verpakkingsmachines -, maar ook voor de aeronautica – begeleidingssystemen van vliegtuigen – en de elektronica-industrie: de voortbrengingsketen van ASML. Daar komen producten uit voort die in hightechapparatuur worden toegepast en eenmaal afgemonteerd de hele wereld overgaan.”

Papierloos
Aan de klantzijde heeft Suplacon met eigen ict’ers en studenten het digitale platform Plaatwerk365.nl ontwikkeld en doorontwikkeld. “Op dit moment halen we hier al twintig procent van onze business mee binnen.” Klanten kunnen op het platform zelf hun 3D-tekeningen uploaden, waarna de computer deze controleert op fouten en maakbaarheid en vervolgens een offerte uitbrengt. Na akkoord gaat de bestelling in productie. “Intern zetten we ook stappen naar een volledig papierloze productie, waarvoor onze eigen ict’ers applicaties schrijven. Daar zijn we onderscheidend in en daar willen we nog versnelling aan geven.” Om reden van versnelling is Suplacon ook aangesloten bij het Innovatiecluster Noordoostpolder. “Dat gaat om ontwikkeling van je personeel, maar ook om thema’s als ‘artificial intelligence’. Als je dat als bedrijven gezamenlijk oppakt, dan brengt dat je sneller verder dan wanneer je dat alleen doet.”

suplacon.nl

Facts & figures

  • 1977 Start aan Werktuigenweg, Emmeloord
  • 1984 Verhuizing naar Assemblageweg, Emmeloord
  • 1997 Overname door Jellard Koers
  • 2020 90 medewerkers