In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verdwenen zijn. Gemeenten gaan dan handhaven, maar kunnen nu al eisen een beschadigd dak te verwijderen.

In het kader van de volksgezondheid, moeten alle daken in 2024 asbestvrij zijn. Deze worden namelijk door de jaren heen door weersinvloeden aangetast, waardoor kankerverwekkende asbestvezels kunnen vrijkomen. Het verbod geldt dan ook alleen voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht.

Om eigenaren van gebouwen met asbestdaken nu al te stimuleren tot sanering over te gaan, geldt van 2016 tot en met 2019 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (MijnRVO.nl). Dit jaar is 10 miljoen euro beschikbaar. De subsidie geldt voor daken groter dan 35 m2. Per vierkante meter verwijderd asbestdak wordt 4,50 euro subsidie versterkt tot een maximum van 25.000 euro per adres. De provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ voor agrariërs is in Flevoland al volledig benut. Nieuwe aanvragen worden dus niet meer gehonoreerd.

Wie in 2024 nog een asbestdak heeft, ris-keert een boete (dwangsom). De gemeente gaat hierop handhaven. In een beperkt aantal gevallen ligt de handhaving bij de provincie. Asbestdaken die nu al in slechte staat zijn, mogen niet blijven liggen tot 2024, maar moeten meteen verwijderd worden. Een niet te verwaarlozen aspect om in de afweging van tijdige verwijdering mee te nemen, is het risico van brand. Naast het gevaar voor de gezondheid, moet er rekening worden gehouden met een langdurige juridische afhandeling.