Ondernemer Centraal september 2017

Als PotatoEurope in Nederland wordt gehouden, is Emmeloord ‘the place to be’. „Logisch”, vindt burgemeester Aucke Van der Werff, „Emmeloord ís World Potato City”. 13 en 14 september vindt de tiende editie plaats op de vaste locatie langs de Hannie Schaftweg.

Pootaardappelen uit de Noordoostpolder gaan de hele wereld over. PotatoEurope in Emmeloord verstevigt niet alleen die internationale contacten, maar vestigt ook de nationale aandacht op Noordoostpolder als exportgebied, zegt Van der Werff: ,,In stedelijke gebieden wordt vaak wat ongelovig gereageerd, wanneer wij het hebben over onze internationale contacten in de agrarische bedrijfstak. PotatoEurope in Emmeloord is het bewijs”. Beursorganisatie DLG onderschrijft de profilering World Potato City. „Binnen de branche waar ook ter wereld is Emmeloord bekend”, zegt Paulien Hoftijzer, directeur DLG Benelux. Voor DLG weegt tevens mee dat de samenwerking met de gemeente en faciliterende bedrijven altijd soepel verloopt. „Onze instelling maakt zoveel mogelijk gebruik van leveranciers uit de omgeving van de beurs.

De catering en audiovisuele hulpmiddelen komen bijvoorbeeld uit Emmeloord.” Om logistieke redenen is de ingang van het beursterrein verplaatst naar de Hannie Schaftweg. „Dat heeft als voordeel dat er op het terrein geparkeerd kan worden. Voorheen moesten we gebruikmaken van pendelbussen.”

Het thema van deze editie van PotatoEurope is ‘Potatoes feed and meet the world’. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het groeiende belang van de aardappel als voedingsgewas in de wereld. Daarnaast staan kennisuitwisseling en ontmoeting centraal. Handelaren, telers en machinefabrikanten nodigen voor PotatoEurope hun relaties uit en laten hen in praktijk de modernste technieken en nieuwste experimenten met aardappelrassen zien. Op de akkers rond het beursterrein worden de proefvelden tijdens de beurs gerooid, waarna de gasten zelf de kwaliteit kunnen beoordelen. Stichting Agrofoodcluster in Emmeloord werd drie jaar geleden opgezet door ondernemers uit de open teelt en agrofoodbranche en is sindsdien uitgebreid met meerdere ondernemers en overheden, onderzoek en onderwijs (4 O’s). Vrijwel alle bedrijven uit het cluster hebben een stand op de beurs. De stichting benut PotatoEurope om bezoekers met behulp van onder meer virtuele middelen te informeren over de kansen en mogelijkheden in de agrofoodsector. Daarbij richt ze zich de tweede dag speciaal op studenten. „Instroom in de agrarische sector is minimaal, terwijl er legio carrièremogelijkheden zijn, ook voor studenten met een niet-groene opleiding”, zegt directeur Cor van Veldhuijsen, „hen willen we zien te enthousiasmeren”.

Er worden verdeeld over de beide beursdagen 15.000 bezoekers verwacht, waaronder meer dan 7.000 buitenlanders uit 52 landen. Van der Werff heeft een groep bestuurders van andere overheden uit binnen- en buitenland en landbouwraden en ambassadeurs uitgenodigd voor een eigen programma rondom PotatoEurope. ,,In eerste instantie bedoeld om hen te laten zien wat er op het gebied van aardappelteelt en -verwerking in Noordoostpolder gebeurt. Maar we leggen ook de link met het Pieperfestival, door aan te sluiten bij de openingsavond in de tent op De Deel.” Hij verwacht dat tenminste een deel van de duizenden beursbezoekers eveneens de gang naar het centrum van Emmeloord maakt. „Het gaat om zoveel nationaliteiten die we graag breder kennis willen laten maken met Noordoostpolder. Door de samenwerking met het Pieperfestival proberen we hen te verleiden om ook eens in Emmeloord te gaan kijken.”