Welke ondernemingen zijn er in Noordoostpolder en wat doen ze? Omdat veel ondernemers dat niet van elkaar weten, is het de bedoeling om NOPPEDIA op te richten.

Belangrijke doelstellingen van de gemeente zijn werkgelegenheid creëren en behouden. Ondernemers uit Noordoostpolder dragen daar zelf aan bij door werk aan elkaar uit te besteden, maar dan moeten ze wel van elkaars bestaan en kunde weten. Dat kan via het nog te ontwikkelen digitale platform dat de werknaam ‘NOPPEDIA’ heeft gekregen. Bedrijven in de gemeente Noordoostpolder kunnen hierop heel laagdrempelig kunnen laten zien waar ze goed in zijn, wat ze zoeken en wat ze kunnen bieden.

Ondernemersverenigingen BAN en OVG zien meerwaarde in de realisatie van het online portal. Via de stichting NOPPEDIA willen zij het portal gaan realiseren, onderhouden en in stand houden. Eén van de argumenten vanuit het bedrijfsleven is de wens om het gemeentelijke aanbestedingsbeleid beter in beeld te krijgen. Daar is ook voor nodig dat bedrijven zichzelf op een goede manier weten te profileren. Daarnaast kunnen ondernemers via het platform hun beschikbare opdrachten kenbaar maken aan andere ondernemers in de gemeente.

Doel van NOPPEDIA is het ontwikkelen van een community van bedrijfsleven en onderwijs. Ook afdeling Economische Zaken van de gemeente wil gebruik gaan maken van het portal wat betreft gebiedspromotie, interactieve communicatie met ondernemers en (interactieve) informatieverstrekking. De subsidieaanvraag is ingediend bij het college. Het streven is dat ‘NOPPEDIA’ in het eerste kwartaal van 2017 operationeel is.