Ontwerp herinrichting loswal Bant.

De loswallen van Marknesse en Bant worden aantrekkelijk aangekleed. De functies laden en lossen blijven bestaan, maar er is ook ruimte voor recreatie.

De gemeente start dit voorjaar met de herinrichting van de loswallen. De loswallen stonden op de planning voor groot onderhoud, maar door subsidies vanuit het Provinciaal Herstructurerings Programma (PHP) en de regeling voor het vitaliseren van bedrijventerreinen van de gemeente is er meer financiële ruimte voor extra aankleding, in Marknesse en Bant. Samen met de ondernemersverenigingen, dorpsbelangen en werkgroep Marknesse is nagedacht over de inrichting.

Parkeerplaatsen voor vrachtwagens, een boothelling, aanlegplaatsen voor de pleziervaart, camperplaatsen, een picknicktafel, parkeerplaatsen voor personenauto’s en een herstelde vissteiger. De loswal van Bant wordt aantrekkelijk voor de werknemer van het aangrenzende bedrijventerrein om er de pauze door te brengen. Voor de dorpsbewoner die er een hengeltje uit wil werpen, met een bootje het water op wil, of tijdens een wandeling even langs de waterkant wil verblijven. Maar ook voor de toerist die met een camper onderweg is of de varende passant die er de nacht wil doorbrengen. Dit biedt kansen voor de lokale middenstand.

Een soortgelijk plan ligt er voor de loswal in Marknesse. De loswallen behouden deels hun karakteristieke uitstraling met klinkerbestrating. In Marknesse wordt een ontsierende betonplaat en een daaronder gelegen betonnen bak verwijderd. De oorspronkelijke functie van laden en lossen van de loswallen blijft bestaan, zij het beperkt. Voor het parkeren van vrachtwagens – die niet tot de gevestigde bedrijven behoren – worden er speciale parkeerstroken aangelegd. Dit omdat het parkeren op de weg als onveilig wordt ervaren.