Om het sociaaleconomische beleid van de gemeente Noordoostpolder handen en voeten te geven, werden een paar jaar terug de sectortafels in het leven geroepen. Bedrijven uit zes sectoren en onderwijs komen hierbij regelmatig samen. Dat leidt tot meer directe invloed van bedrijven en het onderwijs op het economisch beleid van de gemeente.

Bijvoorbeeld in de totstandkoming van de Omgevingsvisie van de gemeente. Of rond de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het toekomstbestendig opleiden van (nieuwe) medewerkers. En ook op het gebied van de uitdagingen rond mobiliteit en bereikbaarheid van bedrijven en huisvesting van medewerkers.
Vanaf 2024 wordt bovendien jaarlijks de Week van de Technologie georganiseerd voor basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8, met een lesprogramma en bedrijfsbezoeken. En er is ieder jaar een subsidiemarkt. In de sectortafels wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het benutten van statushouders die moeten inburgeren. En de bedrijven in de bouw- en installatiesector verkennen hoe ze samen de woningbouwopgave en de energietransitie kunnen aanpakken.