Ondernemer Centraal juni 2017

De nieuwe Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Dat betekent meer ruimte om te ondernemen en kortere procedures.

De Omgevingswet regelt alle activiteiten die burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Of het nu gaat om het bouwen van een woning, het plaatsen van een mestvergister, het installeren van zonnepanelen of het starten van een winkel. De Omgevingswet maakt minder regels nodig, want de wet gaat alle wetgeving en regels bundelen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur en milieu.

,,De wet gaat veel meer uit van vertrouwen en maatwerk. Dit betekent iets voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee bedoel ik onszelf als overheid maar ook initiatiefnemers en inwoners. Dit pakken we graag al in de voorbereidingsfase samen met u op’’, zegt verantwoordelijk wethouder Wiemer Haagsma. De Omgevingswet treedt namelijk naar verwachting in 2019 al in werking. Dat betekent ook op gemeentelijk niveau nog een kleine twee jaar voorbereidingstijd. En die tijd is nodig, want er gaat veel veranderen, stelt de wethouder. De gemeente nodigt inwoners en niet in de laatste plaats ondernemers uit om mee te praten over lokale uitgangspunten. Uitgangspunten die richting geven aan wat voor soort gemeente we willen zijn en hoe we met elkaar om willen gaan.

Betrokken ondernemers kunnen zich tot en met 23 juni aanmelden via: www.noordoostpolder.nl/omgevingswet