De ene ondernemer betaalt voor extra vierkante meters gemeentegrond, terwijl de andere gebruikt zonder te betalen. Dat valt natuurlijk niet uit te leggen.

Om die scheve verhouding tegen te gaan start de gemeente binnenkort met een inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond op bedrijventerreinen. ,,We gaan er uiteraard vanuit dat er geen sprake is van opzet, maar van onwetendheid. Vaak realiseert men zich niet dat het niet mag, maar als we het gedogen ontstaat er wildgroei en er is kans op verjaring’’, zegt wethouder Wiemer Haagsma.

Met bedrijven die gemeentegrond in gebruik hebben, wordt na constatering contact opgenomen. Als het mogelijk is wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld de grond te kopen.

,,’Passend organiseren’ betekent dat we per ondernemer en samen met de ondernemer zoeken naar een maatoplossing. Aan de ene kant moeten we aan de slag met het oneigenlijk gebruik van grond, maar aan de andere kant gaan we voor de meest praktische uitvoering.’’

Tegelijkertijd wordt gekeken naar bedrijfsreclameborden die op gemeentegrond zijn geplaatst. ,,We stellen het uiteraard op prijs als ondernemers op eigen initiatief die borden verwijderen. Daar gaat ook weer een preventieve werking van uit’’, aldus Haagsma. Ook hiervoor geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om bedrijven herkenbaar te laten zijn en de uitstraling van het bedrijventerrein op orde te houden.

De inventarisatie van de bedrijventerreinen wordt één voor één afgehandeld. Naar verwachting worden na de zomer de eerste ondernemers geïnformeerd. Ondernemers die vragen hebben over de grenzen van hun kavel kunnen hierover contact opnemen met Gerjan Kamphuis: g.kamphuis@noordoostpolder.nl.