Met de toenemende verstedelijking richt Floriade Expo 2022 in Almere zich onder andere op het oplossen van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. “En daar heeft de Noordoostpolder met haar agrofoodsector bij uitstek oplossingen voor”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Hij nodigt ondernemers uit aan te haken bij het Flevolandse innovatiepaviljoen en “het verhaal van de sector te vertellen op het wereldpodium van 2022”.

Wie via de A6 richting Amsterdam rijdt, doorsnijdt bij Almere het Floriadeterrein in wording. Zestig hectare grond wordt omgevormd tot een tijdelijke wereldtuinbouwtentoonstelling, maar met een ‘legacy’ waar de hele Flevolandse economie van kan profiteren. “Dat begint al bij de Making-Of”, zegt Peter Verdaasdonk, Directeur Floriade Almere 2022 B.V. De organisatie hanteert een agenda van rondleidingen, informatieve bijeenkomsten en evenementen om burgers en ondernemers te betrekken. “Wij vragen hen content aan te leveren zodat ons verhaal steeds breder wordt.” Appelman vult aan: “De Making-Of is een unieke mogelijkheid om als sector en bedrijf te laten zien waar je echt goed in bent. De thema’s van de Expo – groen, voedsel, energie en gezondheid – zitten in het DNA van Noordoostpolder. Hoe we de stedelijke bevolking gaan voeden en voorzien van voldoende veilig en gezond voedsel, is de grote maatschappelijke opgave, verbonden met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). Als je op dat niveau denkt en werkzaam bent in de keten, dan moet je erbij zijn!”

Jan-Nico Appelman
Peter Verdaasdonk

Floriade Business Club 
Onderdeel van de Floriade-organisatie is de Floriade Business Club. “Een unieke netwerkorganisatie voor ondernemers die hun eigen business willen laten groeien en het daarnaast belangrijk vinden de wereld een beetje beter te maken”, zegt Verdaasdonk.

“En met deze netwerkorganisatie gaan we de komende maanden actief naar de regio toe. Verschillende ambassadeurs van de Business Club hebben al aangegeven host te willen zijn voor zo’n bijeenkomst en dat kan ook in Noordoostpolder zijn”. Via de button ‘What’s in it for me?’ op de portal van de Floriade Business Club, kan een ondernemer meer lezen over het ambassadeurschap en afwegen of hij of zij er graag bij wil horen. “Via de verschillende kanalen van de Floriade Business Club worden de ambassadeurs als eerste geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Expo.” De Floriade biedt zeker ook mogelijkheden voor ondernemingen buiten de sector. “Over een tijd gaan we grote aanbestedingen doen zoals, schoonmaak, veiligheid en operatie. Bedrijven kunnen daar samen of alleen voorstellen voor ontwikkelen.” Om ook mee te dingen in de aanbestedingen adviseert de Expo-organisatie alle ondernemers vooral zich in te schrijven in de leveranciersportal. Bij iedere uitvraag wordt eerst gekeken of er geput kan worden uit de bedrijven uit deze portal.

Innovatiepaviljoen Flevoland 
Tijdens de Expo in 2022 dient het innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland als goede locatie voor bedrijven uit de regio om zich te manifesteren. “Dat gaan we dit jaar al bouwen”, zegt Appelman, “dus voorafgaand aan 2022 biedt het pand mogelijkheden voor een programmering van bijeenkomsten en exposities.” De provincie gaat in de komende periode met gemeenten en het bedrijfsleven in gesprek over de invulling van het innovatiepaviljoen. “Wat je laat zien hoeft niet voor de hele duur van de Expo te zijn. Het kan ook gaan om een maand, een week of een dagdeel.” Volgens Appelman heeft de agrofoodsector in Noordoostpolder ‘veel verhalen te vertellen’. Als voorbeeld noemt hij Potato Capital of the World Emmeloord. “Nut die positie uit met de hele keten. Betrek daarbij innovaties en bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en je hebt een expowaardig verhaal.”

www.floriade.nl
www.floriadebusinessclub.nl