‘Koopt in den vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt.’ Met deze spreuk spoorden middenstanders in Papendrecht de bevolking in de jaren ‘50 aan om haar geld toch vooral in eigen dorp te besteden. Deze spreuk is ook hier van toepassing en heeft in ruim zestig jaar niets aan kracht ingeleverd. 



Nu de grondverkoop weer beter loopt proberen we te achterhalen wat de reden van nieuwbouw of uitbreiding is. Het is mooi om te horen dat lokale ondernemers onder andere groeien omdat ze veel werk van collega’s uit onze gemeente uitvoeren. Belangrijke factor is dan dat lokale ondernemers elkaar kennen en elkaar weten te vinden. Daarnaast spelen ook de prijs–kwaliteitverhouding en de gunfactor een rol.

Netwerken is dus een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Via de OVG en BAN is er voldoende gelegenheid om collega’s te ontmoeten en op zoek te gaan naar de manier waarop u elkaar kunt versterken. Daarnaast is het goed om te zien dat veel ondernemers een belangrijke rol spelen in de samenleving. In elk dorp worden verenigingen op allerlei manieren gesponsord door het bedrijfsleven uit dat dorp of uit onze gemeente.
Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend dat de gemeente het bedrijfsleven niet uit het oog verliest als er werk uitgevoerd moet worden. Daarom is een pilot gestart om lokale ondernemers meer kans te geven om gemeentelijke opdrachten te verwerven. Opdrachten die in aanmerking komen voor meervoudig onderhandse aanbesteding worden op onze website gepubliceerd. Bedrijven kunnen zich voor de opdracht melden en vervolgens wordt geloot wie er mee mag doen in de offerteronde. Via de website kunt u zich aanmelden zodat u automatisch op de hoogte bent van de nieuwe onderhandse aanbestedingen.

Natuurlijk hebben we als bewoners ook zelf een rol in de vitaliteit van onze dorpen. Als we de middenstanders en het bedrijfsleven  in onze dorpen en wijken ons vertrouwen geven door daar ook geld te besteden, werk je samen aan een vitale en leefbare gemeente.

OC_JUNI_2016_Wiemer-Haagsma
Wiemer Haagsma

Wethouder Handhaving