Ondernemer Centraal september 2019

Startende of groeiende bedrijven hebben behoefte aan kapitaal. Dan is het goed om te weten dat er meerdere financieringsmogelijkheden zijn om je ambitie te verwezenlijken.

Ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is er extra geld nodig. Maar banken hanteren tegenwoordig strenge regels voor het verstrekken van kapitaalinjecties. Dat maakt het regelen van een ondernemingsfinanciering voor groeistrategieën geen gemakkelijk opgave. Minder bekend is dat men onder bepaalde voorwaarden voor financiering, kennis en/of participatie ook terecht kan bij regionale investerings- en participatiemaatschappijen.

Gemeente Noordoostpolder is aandeelhouder van Participatiemaatschappij Wadinko uit Zwolle en van MKB & Technofonds Flevoland. Wadinko wil de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – bevorderen in Overijssel, Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dat doet ze door langdurig deel te nemen in nieuwe of bestaande, kansrijke ondernemingen. De deelname bestaat uit inbreng van risicodragend kapitaal, kennis en managementondersteuning.
MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland zijn er voor innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland. Zij financieren in de vorm van risicokapitaal en bieden praktische hulp in de vorm van participatie.

Bedrijven uit Noordoostpolder die willen groeien of innoveren, zich willen verzelfstandigen of opvolgingsvraagstukken hebben, doen er goed aan ook deze mogelijkheden te onderzoeken: wadinko.nl en mkbfondsen-flevoland.nl