Ondernemer Centraal december 2019

De vestiging in Emmeloord is de belangrijkste van de Royal Agrifirm Group in Nederland wat betreft de akkerbouwtak. “Dat blijft ook zo”, verzekert projectleider Albert Jan Hoekman. “Het is historisch zo gegroeid, maar Noordoostpolder is ook de meest strategische plaats. Zowel qua teelt als ontwikkeling.”

De huidige Royal Agrifirm Group is ontstaan uit fusies van boerencoöperaties van ruim honderd jaar geleden tot nu. “Na de fusie in 2010 met Cehave Landbouw-belang – waar de Agrarische Unie een onderdeel van was – beschikten wij hier aan de Industrieweg over acht hectare onroerend goed”, vertelt Hoekman. “Een oppervlakte die we voor onze eigen bedrijfsvoering niet nodig hebben, maar waar we ook niet snel van af waren. Er gebeurde jaren niets op de onroerend goedmarkt.” Alle panden en grond die de coöperatie zelf niet nodig heeft zijn inmiddels wel verkocht of er ligt een optie op. Nieuwe vestigingen zijn onder meer Stijlvol Hout, Stijlvol Wellness, Master Composites en D-PT Personal Training & Group Fitness. “Deze ondernemers renoveren de gebouwen of bouwen nieuw en je ziet de bedrijvigheid weer toenemen. Het hele aanzicht van de weg knapt ervan op en daar zijn we blij mee. De gemeente doet er ook alles aan om het hier netjes te maken.” Agrifirm heeft uit praktische en esthetische overwegingen de hele kade rondom gerenoveerd.

Centrale ligging
“Nostalgie”, zegt Hoekman over de ligging aan het water, “in vroeger dagen werden hier meststoffen over water aangeleverd. Maar de sluizen en vaarten hier zijn niet berekend op de schepen van nu”. In de vestiging in Emmeloord heeft Agrifirm de collectie, opslag en behandeling van zaaigranen en mais gecentraliseerd. Daarnaast heeft de coöperatie meststoffen, zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en bedrijfsartikelen voor de sector in opslag. “Daar hebben we hier geen groot vaarwater voor nodig. Via de weg zijn we goed bereikbaar en voor de sector waar we ons op richten zitten we hier centraal. Ons werkgebied is heel Nederland en de polders zijn daarin belangrijk. Vrijwel alles wat we in Nederland aan gewassen kennen, wordt hier verbouwd. Daarnaast gebeurt er hier veel op het gebied van ontwikkeling en veredeling. Met veel van die bedrijven zijn wij verweven.”

Agrifirm heeft zelf de bedrijfspanden en -gronden van de Welkoop-winkel aan de even zijde tot en met nummer 23 aan de oneven zijde van de Industrieweg behouden. De panden achter de slagbomen zijn in gebruik bij het zaaizaadverwerkingsbedrijf en blijven bestaan, maar voor het terrein waarop de CONOP-loods en de silo staan worden nieuwe plannen gemaakt. “Ons streven is om hier wat meer productgroepen naartoe te halen, zodat ook de arbeidsinvulling gelijkmatiger verdeeld wordt over het jaar.” Als voorbeeld noemt Hoekman de sojateelt. “Daar zijn we nog volop mee aan het experimenteren. De boeren moeten de teelt in de vingers krijgen en wij moeten het netjes kunnen bewaren. Onder andere daarvoor hebben we meer ruimte nodig en de ruimte die we hebben willen we voor de interne logistiek efficiënter indelen. Maar dat doen we gefaseerd, want dat vraagt forse investeringen.” Een goede ingang bij de gemeente is daarom essentieel, besluit Hoekman, “en hier snappen ze wat we willen”.