Ondernemer Centraal september 2016

Vink Fruitboerderij in Kraggenburg teelt 22 hectare fruit, deels voor de handel en deels voor de rechtstreekse verkoop. Waar de handel zich vooral bekommert om het uiterlijk en de houdbaarheid, hoort Cees Vink van de klanten in zijn winkel dat zij toch vooral verwachten dat fruit lekker is.

De grondleggers van Vink Fruitboerderij aan de Zuiderringweg bij Kraggenburg waren Cees Vink’s grootvader en overgrootvader. Zij kwamen in de beginjaren ’50 vanuit de Betuwe naar de Noordoostpolder. Met de teelt, startte ook de verkoop aan huis en die ging een steeds belangrijker plaats innemen. Toen Cees voor de keuze stond om in het bedrijf te stappen, zocht hij verbreding in verwerking van fruit. Hij liet sappen persen en ging daarmee naar de horeca en speciaalzaken, maar de markt was er nog niet rijp voor. ,,Ze kochten frisdrank bij één groothandel en waren daar tevreden mee.’’ Er was een omslag in denken nodig. ,,Als ik winkeliers nú vertel dat onze producten geen toevoegingen bevatten en alleen bij ons te koop zijn, dan willen ze het meteen hebben, zonder zelfs maar te proeven.’’

Die verschuiving komt volgens Vink vanuit de consument. ,,Mensen hebben een onveilig gevoel over hun voedsel en willen daarom met eigen ogen zien waar het vandaan komt.’’ Vink Fruitboerderij speelt daar op in met een open bedrijfsvoering. Van eind augustus tot en met oktober is de Pluktuin open en kunnen mensen onder begeleiding zelf fruit plukken. In de ambachtelijke keuken, waar Vink jam en sauzen maakt voor derden en voor de eigen labels Boerenjam en Lekker Puur, mag het publiek vrij binnenlopen. Daarnaast is er de verkoop van oude fruitbomen. Dat zijn echter gezonde, volwassen bomen waar de consument nog jaren vruchten van kan plukken. ,,Zo’n boom leeft! Mensen kunnen zelf ervaren dat niet alle vruchten even gaaf zijn en dat er wel eens vreterij in zit of ziekte.’’

De fruitteler zou willen dat hij meer tijd had voor voorlichting. ,,Ik nodig wel eens scholen uit in de boomgaard. Dan kan ik jongeren laten zien en uitleggen dat plekken en beschadigingen aan fruit normaal zijn en niets afdoen aan de smaak.’’ Fruit echter dat voor de handel weggaat en in de supermarkten komt te liggen, moet gaaf zijn. ,,En hard, omdat dat goed hanteerbaar is. Of het lekker is, wordt me nooit gevraagd.’’ Pruimen bijvoorbeeld zijn daardoor bij veel jongeren niet meer bekend, weet Vink. ,,Pruimen horen een beetje zacht te zijn, dus rijp geplukt te worden, maar dat is voor de handel minder aantrekkelijk.’’

Hoe een pruim smaakt kan de consument wel ervaren door van de specialist te kopen of rechtstreeks van de teler. ,,Noordoostpolder heeft van oudsher een naam wat betreft boerderijverkoop. Vanuit de wijde omtrek komen mensen hier naartoe om streekproducten bij de boer te kopen.’’ Vink waardeert de aandacht die er vanuit de gemeente is voor streekproducten. De producenten versterken elkaar bovendien door producten van elkaar aan te bieden. ,,De handel met manden in streekproducten heeft een vlucht genomen. Eerst maakten we nu en dan eens een mand in de loze uurtjes, maar nu is het een substantieel onderdeel van onze verkoop.”

www.vinkfruitboerderij.nl; www.oudefruitbomen.nl