Ondernemer Centraal september 2019

Het medio juni 2019 geopende Ontwikkelfonds Regio Zwolle investeert in kennis en kunde van personeel. Ondernemers kunnen hier een beroep op doen. De eerste tranche loopt tot 31 december 2019.

De Regio Zwolle zet in op groei. Upgrade Jezelf – een initiatief van aangesloten gemeenten waaronder Noordoostpolder – is in het leven geroepen om de regionale arbeidsmarkt een impuls te geven. Het Ontwikkelfonds dat door de gemeenten en provincie Overijssel gefinancierd wordt, biedt het steuntje in de rug om het beste uit mensen te halen. Als ondernemer wil je immers kunnen beschikken over goed gekwalificeerde medewerkers om je groeiambities waar te maken. En groei zorgt er voor dat (potentiële) werknemers hun talenten volledig kunnen benutten en hier met plezier blijven werken. Het Ontwikkelfonds is dan ook uitdrukkelijk bedoeld voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers.
In de eerste ronde van Upgrade Jezelf kunnen werkgevers en maatschappelijke organisaties uit de regio Zwolle een financieringsaanvraag indienen. Als gemeente willen we dat stimuleren, zodat onze inleg ook hier benut wordt.

Aanvragen kunnen individueel worden ingediend, of als samenwerkingsverband. De financiering gebeurt op 50/50-basis. Samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot maximaal 100.000 euro en individuele werkgevers tot maximaal 25.000 euro. Meer informatie, de volledige criteria en aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via: www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle