De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Bij gemeente Noordoostpolder bereiden we ons daarop voor. We werken sinds begin dit jaar op een aangepaste manier; het integraal werkproces. Een initiatief wordt gezien als een aanvraag die nog in het proces vóór de vergunningsaanvraag zit. 

Geen leges voor het omgevingsoverleg
Het eerste halfjaar hebben we geen leges gerekend voor het omgevingsoverleg. We doen ervaring op en gebruiken deze tijd om het proces te verbeteren. Door uitstel van de Omgevingswet wordt deze periode verlengd tot 1 januari 2024.

Bestemmingsplanstop vanaf 1 september 2023
De bestemmingsplanstop schuift door uitstel van de Omgevingswet op naar 1 september 2023. Aanvragen om een wijziging van het bestemmingsplan die voor 1 september 2023 zijn ingediend, worden volgens de huidige werkwijze in behandeling genomen.

Werkwijze vanaf 1 september 2023
Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Voor deze plannen vraagt u vanaf 1 september 2023 een omgevingsvergunning aan. Als een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een andere passende wijze, in overleg met de aanvrager.

Na 1 januari 2024 gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden voor uw initiatief in de gemeente Noordoostpolder. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact met ons op via (0527) 63 39 11.