Het gaat goed met de uitgifte van bedrijfsgrond. In 2016 is er 4,4 hectare verkocht, in 2015 6,2. 2017 zal ook rond de 5 ha uitkomen en dat is veel.

Van de tien bedrijfskavels die vorig jaar in de gemeente verkocht zijn – zes in Emmeloord en vier in de buitendorpen – ging het in negen gevallen om verkoop aan lokale bedrijven. Eén bedrijf van buiten Noordoostpolder heeft 15.000 m² grond gekocht en gaat zich in 2017 in Emmeloord vestigen. Dit bedrijf creëert veertig nieuwe arbeidsplaatsen in Noordoostpolder.

Ook voor 2017 zijn al verkoopovereenkomsten getekend. Er zijn nog bedrijfskavels beschikbaar in Emmeloord, Ens, Marknesse, Espel en Creil. Verkoop van grond is overigens geen doel op zich. Het gaat de gemeente vooral om behoud en liefst groei van de werkgelegenheid. Verkoop van nieuwe kavels is een van de manieren om dit te ondersteunen.
Naast gemeentelijke kavels hebben de accountmanagers ook een goed beeld van private kavels die beschikbaar zijn of het aanbod bedrijfsonroerend goed. Om verpaupering van bedrijventerreinen tegen te gaan hecht de gemeente aan nieuwe invulling van leegstaande panden. Accountmanagers brengen ondernemers met uitbreidingsplannen dan ook actief in contact met eigenaren van leegstaande panden en met hun makelaars.

Het percentage leegstand op de bedrijventerreinen is met circa 4% lager dan het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is minimaal 5%.