Gemeente Noordoostpolder is bezig met het opstellen van een sociaal-economische analyse. Deze analyse moet inzicht geven in de economische situatie van de gemeente en de basis zijn voor een Economisch Actieplan.

We willen ondernemers graag betrekken bij dit proces en gebruik maken van hun kennis, expertise en inzicht. We vragen je daarom een online enquête in te vullen via deze link. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Voor de analyse gebruiken wij objectieve data, die een gedegen beeld geven van hoe de economische motor in elkaar zit. Naast deze data willen wij uit de kennis en ervaring van onze ondernemers en inwoners putten. We zijn dan ook benieuwd naar jouw gedachtes, belevingen, ambities en plannen.