Ondernemer Centraal december 2016

De Stichting Beveiliging De Munt (SBDM) heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt om meer voor de ondernemers te betekenen. Het bestuur van de stichting is hervormd met nieuwe leden. Momenteel is de SBDM bezig met een nieuw aanbestedingstraject onder leiding van de overkoepelende Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF). Dit betekent dat de huidige collectieve beveiliging wordt herzien om de kwaliteit en prijs van deze tijd te houden. Meerdere beveiligingsbedrijven hebben hiervoor een offerte mogen uitbrengen, deze moesten aan bepaalde eisen voldoen. Momenteel worden de offertes bekeken waarna er een nieuw contract zal worden afgesloten. SBDM wil met deze inspanningen de veiligheid op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord voor de toekomst waarborgen. Onder-nemers die nog niet aangesloten zijn bij de SBDM kunnen contact opnemen via www.veiligemmeloord.nl.