Ondernemer Centraal september 2016

Het gaat weer goed met de verkoop van bedrijfsgrond in Noordoostpolder. Een teken dat de economie weer in de lift zit, maar het is tevens het resultaat van actief beleid voeren.

Wethouder Wiemer Haagsma zegt hierover: ,,De gemeente heeft ervoor gekozen om actief grondbeleid te voeren. Dat past beter bij ons dan achteroverleunen. We hebben dan zelf de regie. Het is prachtig dat dit beleid nu na een aantal magere jaren weer resultaat oplevert.’’ In de magere jaren 2013 en 2014 samen, werd er nog geen 10.000 vierkante meter bedrijfsgrond verkocht. In 2015 echter is er circa 77.000 m² verkocht en ook voor 2016 zal de grondverkoop opnieuw fors hoger uitvallen dan het langjarig gemiddelde van 30.000 m².

Verkoop van bedrijfsgrond is voor de gemeente geen doel op zich, maar een middel om werkgelegenheid te behouden en te creëren. Om bedrijven aan te trekken heeft de gemeente zich ingezet om vestiging aantrekkelijker te maken, onder andere door vergunningprocedures te versoepelen. De stijgende verkoop in 2015 en 2016 is echter vooral toe te schrijven aan uitbreiding en nieuwbouw van lokale bedrijven. Zo zijn er grotere percelen verkocht aan Koopman International in Emmeloord en Zuidberg Techniek in Ens.

Er is op dit moment nog bouwrijpe grond beschikbaar in Emmeloord (11,0 ha), Ens (5,2 ha), Marknesse (0,7 ha), Espel (1,3 ha), Creil (1,1 ha) en Rutten (0,2 ha). Bedrijventerrein Marknesse wordt uitgebreid met nieuwe kavels. Voor de overige dorpen staat geen uitbreiding gepland.