Ondernemer Centraal maart 2017

Is uw bedrijf ‘crisisproof’? Nog niet zo heel lang geleden was het economisch perspectief niet rooskleurig. Verschillende bedrijven (en vooral winkeliers) hadden het zwaar en moesten interen op de reserves. Het aantal banen in Noordoostpolder liep terug en de gemeentelijke kaveluitgifte was tot een dieptepunt gedaald.

Sommige bedrijven hebben de crisis helaas niet overleefd of moesten personeel ontslaan. Dat zijn ingrijpende situaties, waarbij we als gemeente maar beperkt iets kunnen betekenen. Ik attendeer ondernemers in zo’n situatie bijvoorbeeld op MKB Doorstart. Deze stichting helpt bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. Hele praktische ondersteuning dus.

Nu ziet het beeld er heel anders uit. De economie zit weer in de lift. Afgelopen jaar is het aantal banen in Noordoostpolder met meer dan 800 gestegen (een groei van 3,5%), het aantal banen overtreft hiermee de piek van voor de crisisjaren. Er is niet alleen bijna 44.000 m² nieuwbouwgrond verkocht, maar ook zijn verschillende leegstaande bedrijfspanden opnieuw ingevuld.

Als gemeente moeten we inspelen op deze ontwikkelingen. Recent is een arbeidsmarktanalyse opgesteld, waarin veel concrete handvaten zitten voor het sociaal economisch beleid. Ook maken we een nieuwe visie op de bedrijventerreinen. Door de groeiende behoefte is het de vraag hoe lang we nog uit de voeten kunnen met onze huidige voorraad nieuwbouwgrond. En, net zo belangrijk, waar zijn inbreidingslocaties beschikbaar en is het nodig om verouderde gebieden te revitaliseren? We maken de ‘visie werklocaties’ samen met de gemeente Urk, zodat we als Noordelijk-Flevoland gezamenlijk optreden richting provincie Flevoland. Komende maanden krijgt de visie verder vorm.

Bij het al positieve nieuws is het goed om een moment van reflectie te nemen. Hoe ‘crisisproof’ is Noordoostpolder? Of, hoe ‘crisisproof’ is mijn bedrijf? Of moet ik maatregelen nemen om dat te worden?

Henk Romkes
Adviseur Economische Zaken
T: 06 – 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl