Een aantal bedrijven in de maakindustrie in Noordoostpolder hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een nieuw opleidingstraject waarin mensen met een WW- of bijstandsuitkering een baan wordt geboden.

De initiatiefnemers zijn een zevental bedrijven uit dezelfde branche die staan te springen om goed gekwalificeerde vakmensen uit de eigen regio. In de kaartenbak van UWV en WerkCorporatie zitten mensen die met een toegespitste opleiding snel bij hen aan de slag kunnen. Door de gemeente, UWV, WerkCorporatie, ROC Friese Poort en de opleidingsfondsen van de brancheverenigingen bij hun plannen te betrekken, kan er in de tweede helft van dit jaar een pilot worden opgestart.

Na een eerste kennismaking worden er kandidaten geselecteerd die hierna in een carrouselvorm een dagdeel bij de betrokken bedrijven gaan meelopen. Dit om te bepalen welke matches er gemaakt kunnen worden. Vervolgens start met behoud van uitkering een scholingstraject van acht weken, een combinatie van werken en leren op de werkvloer en in de schoolbanken van de betreffende afdeling van ROC Friese Poort. Daarna is het de bedoeling dat de kandidaat een arbeidsovereenkomst krijgt van minimaal één jaar en dat er een BBL-opleiding gestart wordt.

De pilot gaat uit van acht kandidaten. Als die slaagt, kan er jaarlijks met een groep gestart worden. Het concept kan tevens worden ingezet voor andere branches. Meer informatie: Barbara Huis in ‘t Veld, b.huisintveld@noordoostpolder.nl